Het coalitieakkoord

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het coalitieakkoord wat VVD, CDA, D66, SP, CU, Leefbaar Almere en PvdD overeengekomen zijn en waar de PvdD haar alom bekende gedachtengoed m.b.t. de hengelsport een plekje heeft kunnen geven. Onnadenkendheid van de coalitiepartners? Wij denken van wel. We gaan daarom de komende tijd het gesprek aan met de coalitiepartners van de PvdD.

Om het overzichtelijk te houden hebben we door ons gepubliceerde artikelen m.b.t. dit akkoord op deze pagina op een rijtje gezet.

___________________________________________________________________________

07-06-2024
Slaat wethouder Jesse Luijendijk op hol?

“De vis stinkt niet aan de staart maar aan de kop”, een gezegde waarmee men bedoelt dat problemen doorgaans bij de leiding beginnen en dat is bij de gemeente Almere, daar waar het gaat om dierenwelzijn zeker aan de orde. Recent hebben we zoals u misschien weet een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Almere over de dierenwelzijnsnota, als stakeholder mogen wij daarvoor uiteraard input leveren en dat is ons destijds ook toegezegd. In een eerder bericht hebben wij al aangegeven dat altijd weer blijkt dat het gekker kan, er werden –>> Lees meer…

03-06-2024
Hengelsport en de Almeerse politiek: de stand van zaken

Recent heeft het bestuur een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Almere over de nog op te stellen Dierenwelzijnsnota van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder hiervoor is Jesse Luijendijk en met de wetenschap dat deze –>> lees verder
.

 

18-01-2023
Gemeenteraad Haarlem serveert PvdD af

Kijk, zo kan het dus ook!!

De knuffelaars in Haarlem zagen het al helemaal voor zich: sportvissers wegzetten als veroorzakers van dierenleed (waar hebben we dat eerder gehoord?) en vervolgens simpelweg de gehele tak van sport, waar duizenden Haarlemmers van genieten (vooral ook op hun oude dag) afserveren. Gelukkig heeft de Haarlemse raad een realistische –>> lees meer…

 

10-12-2022
Politiek waardeert de Almeerse hengelsportvereniging

Dat belangenbehartiging tegenwoordig ook tot de bezigheden van HSV Almere behoort is u vast niet ontgaan. In de lokale media én op onze website bent u geïnformeerd over de inspanningen van HSV Almere om de lokale politiek te laten zien dat de ideeën van de PvdD om de hengelsport te saneren haaks staan op het realiseren van een inclusieve samenleving. Ook dat vissen –>> lees verder

.

24-11-2022
Hengelsport en vissenwelzijn

De Almeerse coalitie heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat aandacht wordt gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft. Uiteraard betreft het hier de bijdrage van de PvdD aan dit akkoord, maar zullen coalitiegenoten VVD, CDA, D66, Christen Unie, SP en Leefbaar Almere eigenlijk wel beseffen op welk discutabel pad ze beland zijn? De komende tijd gaan we –>> lees verder

.

.
17-11-2022
HSV Almere nu ook op Twitter

Recent werden wij geconfronteerd met uitspraken van een raadslid van de PvdD die wij weliswaar in de krant terugvonden, maar die hij naar eigen zeggen ‘slechts’ op Twitter had geplaatst. 1,7 miljoen sportvissers als leugenaars wegzetten en dat vervolgens niet uit kunnen leggen, het is nogal wat. Als je dan vervolgens eens kijkt wat er op Twitter allemaal over o.a. pijn bij vissen (wat inmiddels achterhaald is) geschreven wordt is het wel de hoogste tijd om eens een tegenwoord te geven. Vandaar dat wij een Twitteraccount geopend hebben. Zit jij ook op Twitter? Zoek ons op ‘hsvalmere’ ,volg ons en retweet wat jou aanstaat.

.

.
03-11-2022 (update 10-11-2022)
Inbreng moties: het resultaat

De moties worden aangepast omdat ze gingen over bezuinigingen waar geen sprake van is, maar duidelijk is nu al dat ze waarschijnlijk niet op voldoende steun kunnen rekenen als ze volgende week in stemming worden gebracht. Probleem? Zeker niet, we zijn er veel wijzer van geworden. Duidelijk is bijvoorbeeld dat wij gehoord zijn (de kijkcijfers van website en FB zijn prima begrepen wij). De wethouder gaat het voorgenomen beleid van ‘niet faciliteren’ de komende maanden vormgeven, daarbij zullen meerdere partijen waaronder de dierenbescherming geconsulteerd worden. Wij verwachten dat ook de hengelsport hierbij betrokken wordt, uiteraard gaan wij nu zorgen voor een sterke en kundige delegatie. Wel een prima voorzitter overigens, toen M. Veenstra van de PvdD poogde het bekende dierenleed riedeltje op te dreunen werd zij professioneel de mond gesnoerd door de voorzitter en gevraagd zich bij de feiten te houden. Keurig gedaan.

Update 10-11-2022:
De moties zijn opnieuw ingebracht en er is over gestemd, uiteraard is de motie verworpen. De coalitie valt elkaar niet af en het begrip ‘faciliteren’ is nog niet helder. U kunt de raadsvergadering terugkijken via deze link: https://almere.notubiz.nl/bijeenkomst/934910/682e%20Politieke%20Markt%2010-11-2022, kies “Plenair 21:30”.

Mocht u niet de gehele raadsvergadering willen bekijken zijn dit de relevante momentjes:
1:28:20 uur over de moties
2:14:30 uur de stemmingen. Met wederom mevr. Veenstra die haar stokpaardje ‘dierenleed’ toch weer even snel de zaal in strooit wetende dat het voor een leek eng is om dat te ontkennen. Wordt vervolgt ……

315 (terugdraaien bezuiniging hengelsport). Vóór: PVV, Respect, FvD, 50+ en AP/OPA  –>> 10 voor, 32 tegen.
316 (mindervaliden buitenspel gezet). Vóór: DENK, PVV, FvD, AP/OPA, PVDA, BIJ1, Respect, 50+  ->> 17 voor, 25 tegen

Er werd tegen 315 gestemd omdat de motie niet juist was en tussentijds meermaals aangepast werd.
Er werd tegen 316 gestemd omdat inmiddels wel duidelijk is dat de steigers gewoon onderhouden worden.

 

.
03-11-2022
Ondertussen bij de gemeente …….

De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag in de Praktijk), zet zich in ter bevordering van de inclusie van verstandelijk- en lichamelijk beperkten in onze samenleving. In het kader hiervan zijn Gemeente Almere en ViP een bewustwordingscampagne gestart. Zij hebben een aantal illustraties gemaakt van ‘Guusje’, een figuurtje dat vanaf zijn wolkje enkele opvallende situaties aan de kaak stelt. Deze situaties richten zich op de onbewuste uitsluiting van mensen met een handicap, zoals gebrek aan toegankelijkheid, gebrek aan duidelijke informatievoorziening of gebrek aan prikkelvrije omgevingen. Bij dezen één van die illustraties, hoe toepasselijk!

 

.
1 november 2022
Dieren boven mensen: het kán in Almere

Dat dus! De Partij voor de Dieren in Almere hecht, bij monde van haar fractievoorzitter, geen waarde aan het welzijn van ouderen en minder validen ……….

 

.
1 november 2022
Schrijven gemeenteraad n.a.v. moties DENK en PVV

Er zijn door 2 oppositiepartijen (motie DENK en motie PVV) moties ingediend m.b.t. het faciliteren van de Almeerse hengelsport, deze dienen op donderdag 3 november. Om ervoor te zorgen dat zowel coalitie als oppositie over de juiste info en feiten beschikt hebben we ze nogmaals geïnformeerd over diverse relevante zaken met betrekking tot deze –>> lees verder

 

.
28 oktober 2022
Pijn bij vissen achterhaald

Volgende week wordt een motie van de PVV behandeld in de gemeenteraad die o.a. gaat over het faciliteren van de hengelsport in Almere. Alles in deze hele discussie staat of valt bij pijn bij vissen en dan vooral om de vraag of dat nou wél of niet zo is. De PvdD meent zoals bekend van wel maar baseert zich op oude onderzoeken van steevast dezelfde dame, ene Lynne Sneddon. Wij bestrijden dat omdat dit onderzoek inmiddels achterhaald is en baseren ons liever op de meest recente informatie. De wetenschap staat niet stil en wij vinden het belangrijk dat raadsleden kennis nemen van de meest recente ontwikkelingen op, met name, neurologisch vlak. Vandaar dat wij ze deze mail gestuurd hebben. Lees hem ook even goed door, en probeer vooral het Youtube filmpje te bekijken. Succes!

 

.
27 oktober 2022
Keert de oppositie zich tegen het ‘niet faciliteren’ van de Almeerse hengelsport?

ALMERE – De gemeenteraad buigt zich volgende week over de bezuiniging die het college wil doorvoeren op het faciliteren van de hengelsport in Almere. De nieuwe coalitie van VVD, D66, SP, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Almere en Partij voor de Dieren is van mening dat hengelsport als dierenleed moeten worden –>> lees verder

 

.
10 oktober 2022
Nog even over Kjell ……..

Uiteraard hebben wij raadslid Kjell (wie was het ook alweer?) gevraagd waarom hij in Almere Deze Week (digitaal) van 10 oktober jl. schrijft dat onze HSV ‘kritiekloos leugens verkondigt’, misschien dat hij die uitspraak nog even kon onderbouwen?

Uiteraard kan en wil Kjell dat niet. Het betrof hier volgens eigen zeggen bovendien een Twitterbericht wat zomaar door de krant is overgenomen en blijkbaar mag je volgens Kjell op Twitter wél alles uitkramen zonder enige onderbouwing.

Vervolgens verschuilt hij zich achter de woordvoerder dierenwelzijn van de PvdD die in allerhaast (op 15 oktober, dezelfde dag waarop wij Kjell aanschreven) een broddelstukje zonder wetenschappelijke onderbouwing op de website van de PvdD heeft geplaatst.

Niet iets om van te schrikken maar nu eerst even herfstvakantie, daarna zullen we met een wetenschappelijk goed onderbouwde reactie komen.

 

.
10 oktober 2022
PvdD slaat terug: vissers en HSV liegen!

Het spel is op de wagen! De PvdD beschuldigt HSV Almere van het kritiekloos verspreiden van leugens, u vindt het terug in dit artikel. Andere fracties eisen uitleg, gewoon zoals het hoort. Wordt vervolgd ……

 

.
5 oktober 2022
Almeerse coalitie zet (mindervalide) sportvissers buitenspel

Op 14 juli j.l. heeft HSV Almere tijdens de raadsvergadering betoogd dat het nieuwe coalitieakkoord een negatieve impact heeft op de sportbeoefening en natuurbeleving van sportvissers. Vooral ouderen en kwetsbare groepen worden hard geraakt omdat zij afhankelijk zijn van de bereikbaarheid van het Almeerse viswater of van goed bereikbare, goed onderhouden en vooral veilige vissteigers in –>> lees verder

 

.
Augustus 2022
Voelen vissen pijn?

Nadat we eerder al een document online hebben gezet over ‘pijn bij vissen’ waarin we het standpunt van de PvdD op dit gebied hebben aangekaart, hebben we als vervolg n.a.v. het coalitieakkoord ook een folder gemaakt die we breed gaan verspreiden. Het kan immers niet zo zijn dat –>> lees verder

 

.
14 juli 2022
Het coalitieakkoord: waar staan we nu?

De afgelopen maanden hebben 6 Almeerse politieke partijen (VVD, CDA, SP, Leefbaar Almere, CU en PvdD) een coalitie gevormd waarmee ze uiteindelijk een meerderheid in de raad hebben. Coalitiepartijen zoeken naar gezamenlijke standpunten en iedere partij eist natuurlijk ook een stukje uit het eigen –>> lees verder

 

.
14 juli 2022
Almeerse coalitie heeft de pest aan sportvissers

Recent werden wij benaderd door een journaliste van Omroep Flevoland die onze mening vroeg over een alinea uit het coalitieakkoord van de gemeente Almere. Een Coalitie bestaande uit VVD, SP, D66, PvdD, Leefbaar Almere, CDA en ChristenUnie. Wij wisten van niks, maar de betreffende alinea bevat de volgende tekst: “Sportvissen wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft.”

Blijkbaar heeft de nieuwe coalitie een hekel aan sportvissers en geeft zij nu al blijk van –>> lees verder

.

.

 

.

.


.

 

.

.

 

.

 

 

.

 

.

 

.