“De vis stinkt niet aan de staart maar aan de kop”, een gezegde waarmee men bedoelt dat problemen doorgaans bij de leiding beginnen en dat is bij de gemeente Almere, daar waar het gaat om dierenwelzijn zeker aan de orde. Recent hebben we zoals u misschien weet een onderhoud gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Almere over de dierenwelzijnsnota, als stakeholder mogen wij daarvoor uiteraard input leveren en dat is ons destijds ook toegezegd. In een eerder bericht hebben wij al aangegeven dat altijd weer blijkt dat het gekker kan, er werden namelijk voorstellen gedaan met vooral een hoog pestgehalte (wat heeft bv lood met vissenwelzijn te maken?) en de meeste zaken die werden aangekaart zijn allang grotendeels door de HSV geborgd iets wat de wethouder ook gewoon zou kunnen waarderen en de credits legt waar ze horen.

.
‘Niet faciliteren’ of gewoon bewust ‘frustreren’?

Maar nee, het leek er dan ook erg op dat de wethouder Jesse Luijendijk (wie is het ook alweer?) zich niet richt op ‘niet faciliteren’ maar duidelijk zijn politieke kleur voorop zet en dus kiest voor ‘frustreren’. De vraag is natuurlijk of zijn coalitiegenoten maar ook andere leden van de raad daarmee akkoord gaan, je mag toch hopen dat die wél begaan zijn met de hobby van zo’n 6500 Almeerse VISpashouders en onderscheid kunnen maken tussen zin en onzin. En anders komen wij het graag even uitleggen natuurlijk.

Inmiddels lijkt het erop dat de wethouder zelf ook in de gaten heeft dat hij de boel aan het frustreren is dat het maar de vraag is of, behalve zijn eigen partijleden, de overige raadsleden zich laten meeslepen in deze idioterie. En dus heeft (naar wij denken) de wethouder weer iets nieuws bedacht: sleutelen aan onze huurovereenkomst.

.
Uniek in de wereld, en dan vooral in de wereld van de wethouder: een ‘rustgebied’ voor vissen

Een aantal simpelheden in zijn nieuwe plannetje kunt u zo invullen, maar de wethouder heeft iets nieuws bedacht: een rustgebied voor vissen!! En dan niet 1 slootje of een plasje wat al ridicuul zou zijn maar 1/3 deel van al het water in Almere. Je leest het, je denkt erover na en vervolgens twijfel je dan toch aan de verstandelijke vermogens van deze wethouder, heeft deze man misschien hulp nodig? Want een rustgebied voor vissen? Hoe dan, en voor welke vissen dan?

Aanpak van gruwelijkheden onder de waterspiegel
Gaat het om de voorntjes, dan zal de wethouder de roofvis wel moeten afvangen want anders is er onder de waterspiegel echt geen rust voor die kleine visjes en is er van een rustgebied voor vis natuurlijk geen sprake. Deze roofvissen grijpen alle visjes die ze maar te pakken kunnen krijgen, zetten hun scherpe tanden erin en slikken ze vervolgens levend en wel door. Dat is nou niet echt gedrag wat in een rustgebied voor voorntjes past natuurlijk. Maar als de wethouder de roofvis heeft weggevangen, wat dan? Onderbrengen in een apart resort voor de roofvissen? En dan voert hij ze biologische pallets o.i.d.?

En vervolgens moeten dan natuurlijk ook de Aalscholvers en Futen aangepakt worden want ook die verstoren met hun gejaag de rust in de onderwaterwereld nogal, ook die nemen die arme visjes te grazen en slikken ze gewoon door terwijl ze nog leven. Aalscholvers zijn beschermd maar opsluiten in een te bouwen Aalscholver-reservaat is misschien een optie voor de wethouder (in Almere is niks gek genoeg). Dan voert de wethouder ze mais en is het door hem gewenste rustgebied voor voorntjes weer een stapje dichterbij.

.
Maar ff serieus ……….

Er is wel degelijk onderzoek gedaan naar de verstoring van de rust onder water, en daar is 1 duidelijke veroorzaker voor aan te wijzen. En dat is niet de sportvisser maar dat is het lawaai van bootjes die door de vaarten en tochten varen. Nou horen we daar eigenlijk niks over, het zal toch niet zo zijn dat de wethouder zelf een bootje heeft?