Recent werden wij benaderd door een journaliste van Omroep Flevoland die onze mening vroeg over een alinea uit het coalitie akkoord van de gemeente Almere. Een Coalitie bestaande uit VVD, SP, D66, PvdD, Leefbaar Almere, CDA en ChristenUnie. Wij wisten van niks, maar de betreffende alinea bevat de volgende tekst: “Sportvissen wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft.”

Blijkbaar heeft de nieuwe coalitie een hekel aan sportvissers en geeft zij nu al blijk van een enorme kortzichtigheid en een stuitende manier van politiek bedrijven. Uiteraard hebben wij met gezwinde spoed een antwoord geformuleerd en verstuurd, we zullen zien of dat ergens toe leidt. In ieder geval is het standpunt van het bestuur in deze kwestie duidelijk.

______________________________________

Dag Roosanne,

Hier onze reactie op het betreffende stukje uit het coalitieakkoord Almere.

Aan HSV Almere is gevraagd te reageren op de volgende uitspraak in het ‘coalitieakkoord van de gemeente Almere. Daarin is de volgende alinea opgenomen: “Sportvissen wordt niet gefaciliteerd door de gemeente. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft”. Met verbazing heeft HSV Almere kennisgenomen van het voorgestelde coalitieakkoord van de gemeente Almere.

We herkennen in de uitspraak de inbreng van vooral de Partij voor de Dieren die op systematische wijze de vrijetijdsbesteding van landelijk ruim 1 miljoen hengelsporters de nek probeert om te draaien, maar wij verbazen ons vooral over de SP en Leefbaar Almere die zich inzetten voor de Almeerse inwoners maar blijkbaar dit akkoord wel onderschrijven. Misschien goed om te noemen dat de Almeerse hengelsportvereniging inmiddels zo’n 6200 leden telt (verreweg de grootste vereniging in Flevoland), dat sportvissen laagdrempelig is en bovendien een goed betaalbare hobby voor de minima in onze lokale samenleving is. Je kunt immers voor 27 euro al een heel jaar vissen.
.

De georganiseerde hengelsport draagt actief bij aan de participatie van kwetsbare doelgroepen om aan de waterkant te ontspannen en te genieten van de schoonheid die de Flevolandse natuur ons biedt, denk aan ouderen in woonzorgcentra, minder validen, ondersteuning van activiteiten bij buurthuizen en meewerken aan visdagjes met verstandelijk gehandicapten. Het beknibbelen op de aanleg en onderhoud van steigers heeft geen effect op de reguliere sportvisser, maar raakt de mindervalide sportvisser die afhankelijk is van deze steigers en voorzieningen keihard. Met als gevolg een sociaal isolement voor vele mindervalide hengelaars. Geen onderhoud is gevaarlijk, iets wat overigens nu al een groot probleem is (zie foto). De gemeente heeft volgens de nieuwe omgevingswet toch echt de opdracht om ook de omgeving op adequate wijze in te richten voor de sportvisser.
.

De komende jaren neemt in Almere het aantal pensionado’s enorm toe. Deze mensen hebben (zeker in deze financieel steeds moeilijker wordende tijden) behoefte aan een goedkope vrijetijdsbesteding zoals, jawel, de hengelsport en ook deze groep wordt in dit akkoord gedupeerd. Dat de hengelsport bovendien juist een positieve bijdrage aan de maatschappij levert is inmiddels ook allang vastgesteld:
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/gezondheidsvoordelen-van-hengelsport-1
https://edepot.wur.nl/462426

.
Door onder andere voorlichting, educatie en passende maatregelen kan de sportvisserij op verantwoorde wijze worden uitgevoerd en juist HSV Almere is hier een voorloper in. Denk dan aan het geldende verbod van leefnetten, het weerhaakloos vissen op vereningswater en het promoten van het gebruik van loodvervangers. Diverse artikelen hierover zijn terug te vinden op onze website (www.hsvalmere.nl) en inspanningen mbt dierenwelzijn zijn eveneens opgenomen in ons jaarplan:

https://www.hsvalmere.nl/bcwa/wp-content/blogs.dir/8/files/2022/04/20210112-HSV-Almere-jaarplan-2022-def.pdf
.

Hengelsporters zijn de ogen en oren aan de waterkant en leveren een aanzienlijke bijdrage aan het signaleren van problemen met de waterkwaliteit en vissterfte, zij zijn altijd de eersten die problemen zoals vissterfte, botulisme en blauwalg zien en bij de hengelsportvereniging melden. Een mooi voorbeeld is de signalering maar vooral ook het aandragen van de oorzaak van massale vissterfte bij het gemaal de Blocq van Kuffeler (https://www.hsvalmere.nl/bcwa/breaking-massale-vissterfte-de-blocq-van-kuffeler-verklaard). Hier heeft de Partij voor de Dieren al jarenlang zitten slapen (jaarlijks 8000 kilo dode vis en, naar later bleek, geheel onnodig) en was het juist de hengelsportvereniging die in actie kwam. Dus waardeer de rol die sportvissers spelen en benut de sportvisser in plaats van te proberen deze doelgroep uit te sluiten.
.

Tot slot nog even over pijn bij vissen. Of vissen ‘pijn’ ervaren is een complexe wetenschappelijke discussie die eerder neigt naar géén dan wél pijn ervaren en die niet zomaar door de politiek voor eigen gewin in het eigen straatje geïnterpreteerd kan worden. Selectief shoppen in een enkel wetenschappelijk verhaal is geen wetenschap, daar zou de politiek zich verre van moeten houden. Op onze website is overigens een uitgebreid artikel over pijn (bewustzijn) bij vissen te vinden: https://www.hsvalmere.nl/bcwa/voelen-vissen-pijn
.

Er gelden voor de hengelsport zoveel positieve aspecten voor zowel welzijn van mensen als welzijn van de vispopulatie dat juist dát een doorslaggevend aspect zou moeten zijn in de discussie over de hengelsport. Een goed voorbeeld hierin is onze samenwerking met Aeres hogeschool waarin wij onderzoek door studenten op stadswater in Almere zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen.
.

Samenvattend:
De ideeën van de nieuwe coalitie leiden tot een exclusieve samenleving, door kwetsbare doelgroepen uit te sluiten van hun hobby. De maatschappelijke opdracht is bijdrage aan een inclusieve samenleving om polarisatie in de wereld tegen te gaan. Met voorlichting, educatie en maatregelen kan verantwoord worden gevist.

Met vriendelijke groeten,

Arnold Veen
Voorzitter HSV Almere
www.hsvalmere.nl
.

_____________________________________________________________

Aanvulling: mail aan alle raadsleden.

Geachte raadsleden,

Vandaag werd het bestuur van de hengelsportvereniging Almere gevraagd te reageren op het voornemen van de nieuwe Almeerse coalitie om de hengelsport niet meer te faciliteren. Hieronder vindt u onze reactie op dit ridicule voornemen, omdat hierdoor vooral kwetsbare groepen in de lokale samenleving hard getroffen worden. Wij begrijpen dat politiek bedrijven inhoudt dat concessies worden gedaan, maar dat doelgroepen uitgesloten worden om hun geliefde hobby te bedrijven staat haaks op de maatschappelijke opdracht om een inclusieve samenleving te vormen.

Wij vragen u daarom als lokale politicus onze visie en toelichting te lezen op het voornemen van de coalitie de hengelsport langzaam te saneren en roepen u op in de politieke discussie op te komen voor de vooral kwetsbare groepen in de samenleving en het maatschappelijke belang centraal te stellen.
https://www.hsvalmere.nl/blog/almeerse-coalitie-heeft-de-pest-aan-sportvissers

Uiteraard zijn wij bereid een mondelinge en/of schriftelijke toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Paul Maasen
Bestuurslid HSV Almere

________________________________________________

Ook op Omroep Flevoland: klikkerdeklik.