Kijk, zo kan het dus ook!!

De knuffelaars in Haarlem zagen het al helemaal voor zich: sportvissers wegzetten als veroorzakers van dierenleed (waar hebben we dat eerder gehoord?) en vervolgens simpelweg de gehele tak van sport, waar duizenden Haarlemmers van genieten (vooral ook op hun oude dag) afserveren. Gelukkig heeft de Haarlemse raad een realistische kijk op de huidige wereld en laat zij zich niet meeslepen met alle tranentrekkende onzin van het clubje activisten van de PvdD. Inderdaad onzin, en vraag je om uitleg dan hoor je ineens niks meer. U weet dat deze meneer bij de verkiezingen op 15 maart een zetel in de Provinciale Staten ambieert?

De PvdD in Haarlem wil de hengelsport aldaar verbieden maar komt van een koude kermis thuis zoals u in dit artikel kunt lezen. Het was ook geen nipte nederlaag maar gewoon een keiharde afwijzing. We lezen bijvoorbeeld dat de Haarlemse VVD zich eraan ergert dat volgens de PvdD alles in een dierenstramien gegoten moet worden en ook de PvdA liet weten het voorgestelde ‘uitfaseren’ (zeg maar: verbod) een brug te ver te vinden. Zij vinden dat niet de hengelsport maar wel het loodgebruik uit gefaseerd moet worden, dat voegt niet direct iets aan de discussie toe maar los daarvan wel een prima standpunt. Maar zo zijn er nóg wel een paar deugpuntjes te scoren waar de hengelsport voor open zou moeten staan.

In datzelfde artikel lezen we dat Janneke Moedt van de PvdD universitaire studies die haar achterhaalde denkwijze weerspreken zonder enige onderbouwing van tafel veegt en dat zij vissen gelijk stelt met mensen als het om pijnervaring gaat. Wij zijn werkelijk razend benieuwd welke gedateerde versie zij dan zelf als ‘haar’ waarheid predikt. Lynne Sneddon? Een wetenschapper die vooral ook dierenactivist is en onderzoek doet vanuit het oogpunt dat vissen pijn leiden en dan alleen nog even kijkt hoe ze dat kan bewijzen? Het troetelmeisje van de Haarlemse (en Almeerse) fractie die steeds vaker publiekelijk wordt teruggefloten?

Ook in Amsterdam was het weer raak, daar schreef ene Judith Krom van de PvdD in Het Parool een opiniestuk over de hengelsport waar de honden geen brood van lusten. Goed om te zien dat de georganiseerde sportvisserij (in dit geval dankzij Dennis Horvath) uiteindelijk ook in staat blijkt te zijn tegengas te geven. Zij plaatste dit artikel op haar website en binnen enkele dagen plaatste Dennis in datzelfde Parool eveneens een opiniestuk. Prima dat er weerstand tegen dit gewauwel geplaatst wordt want ineens overstroomt de aversie jegens de hengelsport de lokale politieke arena. Het lijkt echter geen lokaal dingetje meer te zijn maar meer een landelijke aanpak.

Oók in Almere is de strijd nog niet gestreden, hier werkt de PvdD namelijk aan een nieuwe dierenwelzijnsnota. De oude was nog hagelnieuw maar ze grijpen hun plek in de Almeerse coalitie aan om ook hier hun stokpaardjes erdoor te drammen. Uiteraard hebben wij aan de adviseur dierenwelzijn van de gemeente Almere gevraagd wanneer wij als belanghebbende hierbij betrokken worden zoals toegezegd in de raadsvergadering, opmerkelijk dat we na een week nog steeds geen antwoord hebben mogen ontvangen.