Er zijn door 2 oppositiepartijen (motie DENK en motie PVV) moties ingediend m.b.t. het faciliteren van de Almeerse hengelsport, deze dienen op donderdag 3 november. Om ervoor te zorgen dat zowel coalitie als oppositie over de juiste info en feiten beschikt hebben we ze nogmaals geïnformeerd over diverse relevante zaken met betrekking tot deze kwestie. Donderdag dienen beide moties. U vindt de verstuurde mail hieronder, en in de bijlage vindt u nog een PowerPointpresentatie waarbij vooral ‘inclusiviteit’ de boventoon voert. Naast uiteraard de onderbouwde constatering dat pijn bij vissen helemaal niet zo ‘bewezen is’, is als de PvdD u wil laten geloven en zelfs meent sportvissers als leugenaars weg te kunnen zetten.

 

Geachte raadsleden,

Aanstaande donderdag worden de moties van de PVV en DENK ter stemming gebracht. Moties die erop gericht zijn om de beperkingen voor de Almeerse hengelsporters op te heffen.

Uiteraard zijn wij namens onze 6200 aangesloten leden blij met deze inzet van de lokale politiek voor de hengelsporter, aan de andere kant vinden wij het opmerkelijk dat er in het coalitieakkoord geen oog is voor vooral de kwetsbare recreatieve sportvissers en vooral ouderen en minder validen uitsluit van hun geliefde hobby door de hengelport niet te faciliteren. Maar ook opmerkelijk omdat deze maatregelen haaks staan op landelijk beleid om te werken aan een inclusieve samenleving en soms zelfs haaks staan op de landelijke standpunten over inclusie van de eigen partijen die in de coalitie participeren.

Vorige week hebben wij u laten zien dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten laten zien dat het standpunt van de Partij voor de Dieren over pijn bij vissen onhoudbaar is en het fundament om de hengelsport te saneren volledig wegvalt. Aanvullend willen wij u als verantwoordelijke politicus en berokken stadgenoot oproepen de moties van de PVV en DENK te steunen zodat de HSV Almere haar maatschappelijke bijdrage kan blijven leveren.

Via deze link vindt u een korte presentatie waarin vanuit de wetenschap de maatschappelijke waarde van de sport wordt benadrukt. Aansluitend laten wij zien hoe deze inzichten zijn vertaald in landelijk en lokaal beleid (Sportakkoord). Ook hebben wij (voor zover vindbaar) de politieke standpunten van de coalitiepartijen rond inclusie op een rijtje gezet. En de presentatie wordt afgesloten met een inkijkje wat de landelijke en lokale hengelsport te bieden heeft op het gebied van inclusie. Uiteraard zijn wij bereid de informatie toe te lichten of te verduidelijken.

Wij hopen dat u al deze inzichten mee wilt nemen in uw besluitvormingsprocedure en vertrouwen op een goede afloop.

Nogmaals bedankt voor uw aandacht.

Het bestuur van de HSV Almere
Paul Maasen
Arnold Veen
Jos Holla