Factchecking: fake of fact?

Factchecking.

Sinds korte tijd is HSV Almere actief op Twitter (volgt u ons al?) met als doel beweringen van de PvdD (Almere) kritisch te bekijken, te ‘volgen’ en daar waar nodig een weerwoord te geven. Dat dit nodig is, is ondertussen wel gebleken. Wat opvalt is dat de PvdD voor een belangrijk deel een club van dierenactivisten is die iedere dag wel één of meerdere zielige plaatjes en praatjes weet te delen om de achterban op Twitter te pleasen. Ter onderbouwing van de door hun opgeduikelde ‘feiten’ blijken ze echter niet altijd even kritisch te zijn. Men gaat vooral voor datgene wat in het eigen straatje lijkt te passen en wat vervolgens, niet geremd door enige inhoudelijke kennis, door de achterban voor zoete koek wordt aangenomen.

Het moge duidelijk zijn dat wij hier zeker met betrekking tot de hengelsport en vissenwelzijn de nodige moeite mee hebben. Daar niet iedereen op twitter actief is gaan we de komende tijd de hele en halve waarheden niet alleen op Twitter maar óók op deze plek voorzien van commentaar publiceren. Wij zullen niet alleen de PvdD maar waar relevant ook andere personen, partijen en organisaties “factchecken”. Oorspronkelijke niet Nederlandse teksten zullen we ten behoeve van het leesgemak vertalen.
.

Graag geven we u onderstaande ter overdenking graag mee:

“Als je de democratie wilt behouden, stem dan op politici die instellingen respecteren die de waarheid onderzoeken en publiceren. Stem daarom op een partij die mensen vertelt dat ze het recht hebben om elke regering te kiezen die ze willen, maar dat ze niet elke waarheid kunnen kiezen die ze willen”.
Yuval Noah Harari op Twitter, 1-12-2022

.

Factchecking 1

Wat zegt de PvdD:
“Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren.”
https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/pijn-bij-vissen

Wat zegt de Wetenschap:
“De vraag of vissen zich bewust zijn van schadelijke prikkels en echte pijn voelen blijft omstreden en controversieel, wat aanleiding geeft tot veel discussie”
G.J. Mason & J.M. Lavery: What is it like to be a bass? Red herrings, fish pain and the study of animal sentience. Frontiers in Veterinary Science. Review published 27 april 2022
.

Factchecking 2

Wat zegt de PvdD:
“Oeps, niet de helft, maar zelfs 75% plastic afval in de oceanen komt van #visserij” 👉https://change.inc/circulaire-economie/nieuw-onderzoek-wijst-uit-75-procent-plasticafval-is-afkomstig-van-visserij-38830
Marjolijn Veenstra, fractievoorzitter PvdD-Almere op Twitter 30-11-2022

Wat zegt de Wetenschap:
“Rivieren zijn een belangrijke bron van plasticvervuiling in de oceanen van de wereld, waarbij naar schatting 70-80 procent van het plastic in zee afkomstig is van het land. Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van dit plastic afkomstig is uit 1000 rivieren, wat aangeeft dat ingrepen in rivieren van fundamenteel belang zijn om de vervuiling door plastic in de zee aan te pakken.”

.
Factchecking 3

Wat zegt de PvdD:
“Zeer onlogisch als de hengelsport zichzelf handhaaft”.
Marjolijn Veenstra, fractievoorzitter PvdD-Almere op Twitter 01-10-2023

Wat zien we in de praktijk:
Controle voor Jan en Marco bij het Vierkantje in Almere Buiten door een ZZP BOA (in het dagelijks leven politieagent Amsterdam) vanuit de Federatie MidWest.
Facebookpagina HSV Almere op 01-10-2023

.
Factchecking 4

Wat zegt de PvdD:
“Keer op keer blijkt het gewoon bewezen: vissen voelen pijn”
Marjolijn Veenstra, fractievoorzitter PvdD-Almere op Twitter 01-10-2023

De reactie vanuit de HSV:
Soms kan je beter gewoon niks zeggen, tenzij je jouw uitlatingen kunt onderbouwen met harde feiten. Opmerkelijk dat Marjolijn daarna altijd stil blijft ……….
HSV Almere op Twitter 01-10-2023