Iedere hengelsporter wordt weleens  geconfronteerd met beschuldigingen over ‘het pijn doen’ van vissen. Deze “haak door de lip verontwaardiging” wordt vooral aangewakkerd door de Partij voor de Dieren (PvdD), en het is vaak lastig om hier een weerwoord op te geven omdat de PvdD zonder inhoudelijke argumenten beweert dat pijn bij vissen onomstotelijk bewezen is (klik). Maar is dat wel zo, of ligt dat toch wat anders?

Met het navolgende stuk wil ik proberen een tipje van de pijnsluier op te lichten met als doel een voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk verhaal te schrijven dat meer inzicht geeft in de verschillende aspecten van deze complexe materie. Ook hoop ik een aantal argumenten aan te reiken die gebruikt kunnen worden in de discussie met ‘andersdenkenden’ die ervan overtuigd zijn dat vissen pijn lijden door een haakje in de bek, overigens veelal zonder daar zelf ook maar iets van te begrijpen. Ik heb voor dit artikel zo’n 60 wetenschappelijke artikelen geraadpleegd.

Klik hier om het gehele artikel te lezen (klikkerdeklik).

A. Veen
Voorzitter HSV-Almere
29-05-2019

Ook op de website van Sportvisserij Nederland vonden wij 2 interessante links hierover:

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/15910/negen-vragen-over-pijn-bij-vissen.html
https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/15509/vissenleed-ontleed.html
.

Update oktober 2022: onze folder
Het bestuur van HSV Almere is op basis van wetenschappelijk onderzoek van mening dat helemaal niet vast staat dat vissen pijn leiden/bewustzijn hebben. Integendeel zelfs, wetenschappelijk onderzoek laat steeds meer zien dat het er juist op lijkt dat vissen géén pijn leiden. Wij hebben over dit item een folder uitgebracht, u vindt hem via deze link