Yesssssss we gaan weer van start in 2022!!

Zondag 29 mei start de jeugdcommissie van HSV Almere weer met het nieuwe jeugdseizoen, de eerste jeugddag vindt plaats op de mooie vijver in Overgooi. Uiteraard gaan we dit jaar meerdere dagen organiseren maar de andere data zijn voor dit jaar nog niet vastgesteld, hou daarvoor de website van de HSV Almere en de Facebook Jeugdpagina goed –>> lees verder

Zaterdag 21 mei: “Voorjaarswedstrijd Witvis 2022”

UPDATE onderaan het bericht.
Op zaterdagochtend 21 mei organiseert HSV Almere de traditionele Voorjaarswedstrijd met een tweetal bijzonderheden. De eerste bijzonderheid is dat we deze wedstrijd 100% loodvrij organiseren. Deelnemers krijgen bij de loting een aantal loodvrije feederkorfjes uitgereikt en daags na de wedstrijd zullen wij hen middels een email vragen om  –>> lees verder

Update vissterfte De Blocq van Kuffeler

Op 19 april heeft het Waterschap Zuiderzeeland ons geïnformeerd dat er dode brasem is aangetroffen in de persbuis van de Hoge Vaart (de 3e persbuis vanaf Lelystad). In deze persbuis was het zuurstofgehalte inderdaad (zoals verwacht) veel te laag en om dit zuurstofpeil te verhogen is er preventief gepompt. Het gevolg is dat –>> lees verder

Uitzet karper in de Lage Vaart wéér vertraagd

De uitzet van karper in de Lage Vaart is uitgesteld omdat de georganiseerde sportvisserij en het Waterschap geen overeenstemming over de aantallen kunnen bereiken. Er zijn geldende afspraken hierover tussen waterbeheerders en sportvisserij die, naar nu blijkt, op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom is niet gekozen voor –>> lees verder

Aanpassing regelgeving ingaande 01-01-2023

HSV Almere heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan ( zie jaarplan 2022). Het bestuur heeft daarom met instemming van de ALV besloten om na een lange periode van ‘adviseren’ ingaande 01-01-2023 een aanpassing op de geldende lokale regelgeving behorende bij de VISpas door te voeren.

Vanaf die datum is het op verenigingswater verplicht om de weerhaken van meertandige haken (zoals dreggen op kunstaas) plat te knijpen danwel te verwijderen, uitgezonderd de haakpunt die voor takels bij dood-aas vissen gebruikt wordt voor het bevestigen van een dode aasvis.

Het platknippen danwel verwijderen van de weerhaak draagt positief bij aan het moeiteloos onthaken van een gevangen vis en is dus een maatregel die het dierenwelzijn –>> lees verder

Karpervissen: verslag van “Start of the Season 2022”

Er komt altijd weer een moment dat er licht na de duisternis komt, corona leek op de weg terug dus werden er heel voorzichtig toch op voorhand 2 karperwedstrijden voor 2022 ingepland. De traditionele “Vrije Slag” (zelfs de naam is al een ‘begrip’ aan het worden) voor medio juni, maar “Start of the Season” stond –>> lees verder

Maaibeleid waterplanten 2022 e.v.

Recent hebben we een bijeenkomst met de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland gehad waarin onder andere het maaibeheer in de watergangen ter sprake kwam, dit bericht betreft dan ook uitsluitend de waterplanten. Gemeente en Waterschap zijn voornemens om op enkele locaties in Almere de waterplanten niet meer te maaien waarmee budget overblijft om andere locaties in Almere vaker te maaien. Op het onderliggende kaartje ziet u –>> lees verder

Update ‘De Blocq van Kuffeler’

Op onze website en op Facebook hebben wij u op 12 februari j.l. geïnformeerd over een mogelijke oorzaak van de jaarlijks brasemsterfte bij het gemaal De Blocq van Kuffeler. Naar aanleiding hiervan hebben wij woensdag 2 maart in het gemaal overleg gehad met medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, Sportvisserij Nederland en –>> lees verder

Masterplan uitzet spiegelkarper gestart

Het heeft even geduurd (inmiddels al bijna 2,5 jaar) maar uiteindelijk is het Sportvisserij MidWest Nederland gelukt om de eerste uitzetting van Spiegelkarper in (onder andere) Zuidelijk Flevoland te realiseren. Op 4 uitzetlocaties, te weten de Elburgerweg, Karekietpad, Baardmeesweg en von Draisweg, allen gelegen aan de Hoge Vaart, werd op zaterdag 19 februari 2022 iets meer dan –>> lees verder

Loodvervanger op begroeid water

In de welbekende “Green Deal” tussen overheid en hengelsport werken beide partijen samen om het gebruik van lood in de sportvisserij op korte termijn te verminderen en op langere termijn te stoppen door een cultuuromslag (gedragsverandering) in de sportvisserij realiseren. Hoewel de cijfers m.b.t. het loodverlies door sportvissers naar mijn idee schromelijk overdreven worden komt er wel degelijk lood vanuit –>> lees verder

“BREAKING”!!! Massale vissterfte De Blocq van Kuffeler verklaard

Het is een jaarlijks terugkerend probleem, de massale sterfte van brasems in de maanden april/mei aan de zijde Markermeer bij het Blocq van Kuffeler, het schitterende gemaal wat er samen met andere Flevolandse gemalen voor zorgt dat wij in Almere droge voeten houden. Maar sinds enkele jaren sterven daar dus maar liefst duizenden kilo brasems (jaarlijks 6 tot 8 ton) en ieder jaar stuurden we meldingen van verontruste sportvissers door naar het Waterschap Zuiderzeeland, waarna die sterfte vervolgens afgedaan werd als –>> lees verder

Jaarplan 2022 online

Ook voor 2022 hebben wij een ambitieus Jaarplan op papier gezet waarin we aangeven welke acties we voornemens zijn om in 2022 uit te voeren. Zeker de moeite waard om even te bekijken, een hengelsportvereniging besturen is anno 2022 méér dan feestjes en partijtjes. U vindt het Jaarplan via deze link.

Overlijdensbericht †

Vandaag ontvingen wij het trieste bericht dat op 19 januari onverwachts ons ere-lid Cor Geervliet is overleden, oud voorzitter van (destijds ) HSV Ons Genoegen-Almere in de periode 1993-2013.

De crematie vindt plaats in besloten kring, helaas is het i.v.m. de coronamaatregelen niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn.

Karperwedstrijden 2022

Baggeren in (stedelijk) Flevoland

Dankzij het digitale tijdperk komt er steeds meer informatie over allerlei zaken online beschikbaar, bij het Waterschap Zuiderzeeland zien we deze trend ook. Weliswaar vaak nog wat lastig te vinden maar op verzoek verschijnt gevraagde informatie doorgaans snel in de ‘inbox’. Dergelijke verzoeken, al dan niet aangedragen door leden, doen we –>> lees verder

Verslag 1e wedstrijd CCC 2021/2022

Inmiddels zit de 1e wedstrijd uit de Commercial Carp Challenge (CCC) op Toms Creek, de autumn/winter editie, erop. Het was weliswaar droog maar, vooral omdat je stil zit, toch best wel frisjes. Dat eerste was een mazzeltje, dat tweede viel toch een klein beetje tegen omdat we qua ‘planning’ ondertussen toch een heel klein beetje verwend zijn geraakt. Doorgaans hebben we nét die dag met –>> lees verder