De Partij voor de Dieren (PvdD) claimt dat onomstotelijk vast staat dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. Met hun (ongefundeerde) bewering zetten ze sportvissers weg als dierenbeulen en slepen ze andere politieke partijen binnen gemeentelijke coalities (zo ook in Almere) mee in hun dogma om de hengelsport te frustreren én waar het maar kan de hengelsport (deels) te verbieden.

We hebben de PvdD er via diverse kanalen vaak op gewezen dat hun opvatting met betrekking tot pijn bij vissen niet strookt met de wetenschap en gebaseerd is op dubieuze interpretatie van eenzijdige en/of onvolledige onderzoeksresultaten. Het door ons al aangekondigde onderbouwde antwoord is er nu vanuit de wetenschap en valt niet te negeren. Oók niet door de PvdD, mits zij zich tenminste als geloofwaardige politieke partij wil manifesteren.

Het resultaat van een gedegen onderzoek is gepubliceerd in een hoog aangeschreven online wetenschappelijk tijdschrift (Reviews in Fisheries Science & Aquaculture d.d. 04-10-2023) door een mondiale groep van 20 vooraanstaande wetenschappers uit visserij en aquacultuur die decennia lang onderzoek gedaan hebben op het gebied van welzijn van aquatische organismen. Zij komen met 10 redenen waarom recente claims dat vissen (en ongewervelden) gevoel hebben en pijn kennen zo beladen zijn met misvattingen dat ze ongeloofwaardig zijn. Enkele redenen die aangeven dat het niet zomaar een gevalletje ‘verschil van mening’ betreft lichten wij er graag even voor u uit:

  1. Gesjoemel met de officiële definitie van pijn;
  2. Negeren van conflicterend of tegenstrijdig bewijs (een doodzonde in de wetenschap);
  3. Ontbreken van reproduceerbaar empirisch bewijs (nog een doodzonde in de wetenschap);
  4. Testen van niet-falsificeerbare hypotheses (is geen wetenschap).

Vanzelfsprekend is het artikel te downloaden (https://doi.org/10.1080/23308249.2023.2257802) en voor iedereen te lezen maar waarschijnlijk zal deze tekst voor vele niet-wetenschappelijk onderlegden, waaronder waarschijnlijk ook de fractieleden van de PvdD, een te zware kluif zijn. We kunnen echter alvast aankondigen dat er vanuit Sportvisserij Nederland op korte termijn een leesbare toelichting komt op het ‘pijn bij vissen dossier’ dat in begrijpelijk Nederlands uitlegt wat de wetenschap ons daadwerkelijk vertelt.

Wordt vervolgd.