Onze missie, onze visie

Onze missie:

 

Hengelsport met en voor elkaar

 

Onze visie:

Waar staan we voor:
We werken actief en nauw samen met eigen leden en externe instanties, communiceren open, vormen een klankbord, zijn een inspiratiebron en volwaardig gesprekspartner en handelen proactief.

Wat willen we bereiken:
Iedere aangesloten sportvisser kan met één document in alle wateren vissen en is lid van de vereniging in zijn/haar woonplaats. De wateren zijn goed toegankelijk en bereikbaar, de visstand is duurzaam, gezond en gevarieerd, zodat elke vorm van sportvisserij met plezier kan worden uitgeoefend door jong en oud, valide en minder valide.

Wat doen we:
• We stimuleren, ontwikkelen en bevorderen de hengelsport als sportieve recreatie.
• We organiseren wedstrijden al dan niet in competitieverband.
• We beschermen en verbeteren de visstand en werken (mee) aan actief waterbeheer.
• We geven voorlichting en educatie op het gebied van vis, het leefmilieu van vis en de sportvisserij.
• We behartigen de belangen van de hengelsport in het algemeen en in het bijzonder van de aangesloten leden.

Kernwaarden:
Respect, open, integer, samen, betrokken en duurzaam.

 

Beleid veilig sportklimaat
Onze vereniging heeft een “beleid veilig sportklimaat” opgesteld waaraan leden, commissieleden en bestuur zich dienen te houden, u vindt hem via deze link. Hiermee voldoet onze vereniging aan eisen zoals ze met betrekking tot een veilig sportklimaat gesteld worden door NOC/NSF.