15 maart: op naar de stembus!

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen. Op de website van uw provincie en waterschap vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijsten, op de websites van de partijen leest u hun plannen.
.


.

Het belang van de hengelsport
Het mag duidelijk zijn dat de (lokale) politiek zich roert wanneer het om de hengelsport gaat. Sommige partijen vanuit hun ideologie, anderen omdat ze compromissen menen te moeten sluiten en sommige partijen komen er simpelweg niet aan toe om zich in de (maatschappelijke functie van de) hengelsport te verdiepen. Versplinterde politiek, kleine fracties en veel urgente kwesties.
.

Stemmen!! juist nu!
Er zijn mensen die geen vertrouwen in de politiek hebben en daarom hun stem verloren laten gaan, iets waar partijen met een fanatieke aanhang zoals de PvdD juist door groeien. Mocht u niet van plan zijn om te gaan stemmen neem dan wel in overweging dat andere partijen daarvan profiteren en doorgaans zijn dat juist die partijen waar de hengelsport het niet van moet hebben. Ga stemmen! Sowieso in het belang van uw en onze hobby!!
.

Weet waar u op stemt
Toch is het belangrijk om te kijken welke partijen nou wél ‘hengelsport minded’ zijn en welke niet, en wat is nou makkelijker dan het ze gewoon even te vragen zodat u weet waar uw stem terecht komt? We hebben de partijen daarom een mail gestuurd die u kunt terugvinden via deze link met daarin de vraag hun visie op de hengelsport met ons te delen met als leidraad de onderstaande vragen:

  • Hoe kijkt uw partij aan tegen de hengelsport?
  • Hoe kijkt uw partij aan tegen het faciliteren van de hengelsport binnen de gemeente en provincie voor met name doelgroepen die aangewezen zijn op voorzieningen?
  • Hoe kijkt uw partij aan tegen de maatschappelijke impact van hengelsport op natuurbeleving en bevordering van welzijn van mensen?
  • Wilt u zich als politieke partij hard maken voor de hengelsport en hoe doet u dat en wat verwacht u daarbij van onze HSV?

.
Zodra we reacties ontvangen zullen we die op deze pagina publiceren zodat u kunt zien welke partijen wél en welke niet positief tegenover de hengelsport staan, u kunt dan zelf overwegen om uw stemgedrag daarop aan te passen.
.

Reacties van partijen die deelnemen aan de Provinciale Staten Verkiezingen:

10-02-2023 – Forum voor Democratie
Mijn excuses voor deze betrekkelijk late reactie. Deze mail is in alle drukte begraven in mijn mailbox. Ik weet dat de datum die u had aangegeven ruim overschreden is, maar ik vind dat ik u nog wel een antwoord verschuldigd ben. Al is het maar voor de vorm. Om uw vragen namens de FVD-fractie te –>> lees verder

20-02-2023 – 50PLUS
Dank voor uw mail. Wij zullen deze ter kennisneming aannemen. Het thema hengelsport is als zodanig niet een aandachtspunt voor het waterschap. Wel staat 50PLUS positief ten opzichte van de hengelsport, zowel vanuit de gemeenteraad Almere als vanuit de provincie Flevoland maar het is vooralsnog geen speerpunt van ons verkiezingsprogramma. Mocht de hengelsport verworden tot een politieke discussie dan zal het standpunt van 50PLUS een positieve zijn mede vanuit de gedachte dat een zeer grote groep mensen waaronder veel ouderen er veel plezier aan beleeft.

_______________________________________________________________________________________________

Reacties van partijen die deelnemen aan de Waterschap Verkiezingen:

06-02-2023 – Water, Wonen en Natuur
Mooi dat de verschillende partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten naar voren te brengen t.a.v. de sportvisserij via de oproep op uw website. We hebben ons standpunt t.o.v. de sportvisserij opgenomen in ons –>> lees verder
.

.
18-02-2023 – Boer Burger Beweging (BBB)

Allereerst dank voor de uitnodiging dat diverse partijen hun standpunten naar voren mogen brengen t.o.v. de hengelsport. Mooi om te zien dat uw vereniging via uw website de verkiezingen onder de aandacht brengt en vooral opkomt voor de belangen van uw vereniging. De BBB heeft de beroeps en sportvisserij in zijn verkiezingsprogramma meegenomen en wil graag uw –>> lees verder.

 

.
20-02-2023 – 50PLUS
Dank voor uw mail. Wij zullen deze ter kennisneming aannemen. Het thema hengelsport is als zodanig niet een aandachtspunt voor het waterschap. Wel staat 50PLUS positief ten opzichte van de hengelsport, zowel vanuit de gemeenteraad Almere als vanuit de provincie Flevoland maar het is vooralsnog geen speerpunt van ons verkiezingsprogramma. Mocht de hengelsport verworden tot een politieke discussie dan zal het standpunt van 50PLUS een positieve zijn mede vanuit de gedachte dat een zeer grote groep mensen waaronder veel ouderen er veel plezier aan beleeft.

Met vriendelijke groet,
Rob van Voorst
Lijsttrekker 50PLUS waterschap Zuiderzeeland

.
14-03-2023 – BVNL

Zie mijn bijgaande info over het BVNL standpunt tav de visserij. Nogmaals excuus voor de late reactie op uw verzoek, door omstandigheden heb ik onze standpunten te laat ingediend wat overigens ook het geval was bij andere partijen. Ik richt mijn mail op u met het verzoek om onze standpunten alsnog te publiceren. Dat vraag ik u als mede sportvisser. U vindt de standpunten van BVNL via deze link.

Hartelijke groet,
Hans Wortel
BVNLFlevoland lijsttrekker Waterschappen.