Mijn excuses voor deze betrekkelijk late reactie. Deze mail is in alle drukte begraven in mijn mailbox. Ik weet dat de datum die u had aangegeven ruim overschreden is, maar ik vind dat ik u nog wel een antwoord verschuldigd ben. Al is het maar voor de vorm. Om uw vragen namens de FVD-fractie te beantwoorden:

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de hengelsport?
Wij zien hengelsport als een oeroude, belangrijke en waardevolle hobby die binnen redelijke kaders zoveel mogelijk gefaciliteerd moet worden.

• Hoe kijkt uw partij aan tegen het faciliteren van de hengelsport binnen de gemeente en provincie voor met name doelgroepen die aangewezen zijn op voorzieningen?
De gemeente en de provincie moet wat FVD betreft blijven inzetten op het faciliteren van deze sport. Wij willen doelgroepen met een beperking (door een geavanceerde leeftijd, een handicap of andere omstandigheden) absoluut niet uitsluiten van het deelnemen aan hun geliefde hobby.

• Hoe kijkt uw partij aan tegen de maatschappelijke impact van hengelsport op natuurbeleving en bevordering van welzijn van mensen?
Vissen is al sinds mensenheugenis een belangrijke verbinding tussen mens en natuur. Contact met de levende natuur schept in onze beleving altijd waardering en begrip voor onze natuur. Daarnaast is de hengelsport in onze ogen evident een rustgevende activiteit die welzijn en gemoedsrust bevordert.

• Wilt u zich als politieke partij hard maken voor de hengelsport en hoe doet u dat en wat verwacht u daarbij van onze HSV?
Als partij willen wij ons zeker hard maken voor het voortbestaan van de hengelsport in onze gemeente en de provincie. Wij staan altijd open voor meldingen, suggesties en vragen van burgers en belangenorganisaties, waaronder uw HSV, en gaan graag in gesprek.

Ik hoop hiermee de positie van onze partij en onze fractie duidelijk te maken. Mocht u verdere vragen hebben of verduidelijking zoeken, zijn wij altijd bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Brent Hadderingh
Fractievoorzitter Forum voor Democratie Almere