Allereerst dank voor de uitnodiging dat diverse partijen hun standpunten naar voren mogen brengen t.o.v. de hengelsport. Mooi om te zien dat uw vereniging via uw website de verkiezingen onder de aandacht brengt en vooral opkomt voor de belangen van uw vereniging. De BBB heeft de beroeps en sportvisserij in zijn verkiezingsprogramma meegenomen en wil graag uw vragen beantwoorden.

• Faciliteren aanleg en onderhoud en nieuwe én bestaande toegankelijke steigers voor de (minder valide)sportvisser:
De BBB vindt dat de provincie en de gemeente zich moeten inzetten om dit mogelijk te maken. De BBB wil doelgroepen met een beperking niet uitsluiten en dit moet voor iedereen toegankelijk zijn om hun hobby uit te kunnen voeren.

• Realiseren van een adequaat maaibeleid die toegankelijkheid van de waterkant garandeert:
Het watersysteem is door de jaren heen aangelegd voor de snelle afvoer van water. De tochten en vaarten zijn royaal gedimensioneerd en hebben een grote waterberging. Er moet worden gewerkt aan een wijziging van het watersysteem, om het systeem meer klimaatbestendig te maken. Hierdoor wordt het water goed afgevoerd en beter in het systeem en in de bodem opgevangen zonder overlast te veroorzaken. Om dit onderdeel klimaatbestendig te maken is een adequaat maaischema nodig. Hierdoor wordt de toegankelijkheid gewaarborgd van de waterkant.

• Inzetten op optimale waterkwaliteit met een gezond en gevarieerd visbestand:
De BBB staat voor gezond water in rivieren, sloten en kanalen. Schoon en voldoende oppervlaktewater is van groot belang voor de natuur, agrarische gebruikers. Stedelijk gebied, recreanten en het grondwater. Daarmee wordt gezorgd dat natuur en de voedselvoorziening geborgd zijn en mensen, dieren en gewassen gezond blijven. En ook dat de recreant zonder zorgen kan recreëren en de biodiversiteit op orde is, zodat er voldoende gezonde dieren en planten in het water zijn en er op een verantwoorde manier gevist kan worden door de beroeps- en sportvisser.

• Waarderen en bevorderen van educatieprogramma’s zoals “vislessen op scholen”:
Dit is voor de BBB een educatieve taak, jonge burgers betrekken bij alles over en met water. Voor hun welzijn en welvaart, voor hun toekomst. Vislessen op school valt hier natuurlijk ook onder.

• (Blijven) toekennen van de algehele visrechten aan onze HSV:
Hier is geen twijfel over. Zo’n mooie oude sport mag natuurlijk niet verloren gaan. De BBB streeft voor voldoende water, voor gezond en mens, dier en plant. Om dit gerealiseerd te krijgen hebben we natuurlijk wel alle instanties nodig om de visstand op peil te houden. Hier wil de BBB altijd in mee blijven denken.

• Formuleren van een dierenwelzijnsnota waarin de hengelsporter als belangrijke preventieve schakel wordt gezien bij bevorderen natuurbewustzijn en niet als veroorzaker van onnodig dierenleed:
De BBB is altijd bereid om mee te denken om het formuleren van een dierenwelzijnsnota mogelijk te maken. De BBB is ook tegen onnodig dierenleed. Hiermee bedoelen wij te zeggen dat binnen de BBB ook beroepsvissers zijn die hun kennis graag willen delen met jullie.

Ik hoop hiermee de positie van onze partij duidelijk gemaakt te hebben, en vooral uw stellingen beantwoord te hebben. Als bijlage heb ik een mooi logo toegevoegd die u mag gebruiken.

Met vriendelijke groet,
Peter Hilgers, Lijsttrekker BBB Waterschap.