Aansluitend op ons eerdere schrijven over de idioterie m.b.t. de hengelsport in het Almeerse coalitieakkoord hebben wij de partijen die dit akkoord ondertekend hebben (en zich blijkbaar conformeren aan de inhoud) aangeschreven met onderstaand bericht. Zodra er een uitnodiging komt zullen wij dat per partij op deze pagina vermelden. Uiteraard hopen we natuurlijk dat we, voordat de Dierenwelzijnsnota vastgesteld wordt, met de betrokken partijen het gesprek hierover kunnen aangaan. We hebben het er maar druk mee ………

Geachte …..

Met het ondertekenen van het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Almere (Samen bouwen aan Almere) conformeert u zich aan de inhoud hiervan. Dat betekent dat u ‘aandacht gaat geven aan het dierenleed dat sportvissen tot gevolg heeft’. (deze eruit, loopt niet: Het is sowieso al opmerkelijk dat u ‘sport met dieren’ en ‘hengelsport’ beiden onder een apart kopje plaatst.)

Graag gaan wij als belangenbehartiger van 6500 Almeerse sportvissers op zo kort mogelijke termijn met u in gesprek om te vernemen op basis van welke informatie u de leden van onze vereniging denkt weg te kunnen zetten als dierenbeulen terwijl u elders weer stelt dat verenigingen juist een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van de sociale cohesie, welzijn en het tegengaan van eenzaamheid.

Tevens lezen wij dat u meent dat Almere van ons allemaal is en dat Almere een inclusieve stad is waar iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan participeren ongeacht eventuele beperkingen. Geldt dit dan ook voor mindervalide sportvissers?

 

Reactie PvdA: volgt

Reactie CDA: volgt

Reactie Leefbaar Almere: volgt

Reactie Groen Links: volgt

Reactie D66: volgt

Reactie SP: volgt

Reactie PvdD: volgt