BVNL

Dank u voor uw uitnodiging. Excuus voor de late reactie. Super dat u zich met de visvereniging inzet voor de promotie van de verkiezingen. Hoe kijkt BVNL (Belang voor Nederland) aan tegen de hengelsport? BVNL staat positief tegenover de sportvisserij in Nederland....

BBB

Allereerst dank voor de uitnodiging dat diverse partijen hun standpunten naar voren mogen brengen t.o.v. de hengelsport. Mooi om te zien dat uw vereniging via uw website de verkiezingen onder de aandacht brengt en vooral opkomt voor de belangen van uw vereniging. De...

Water, Wonen en Natuur

Water, Wonen en Natuur Mooi dat de verschillende partijen de gelegenheid krijgen om hun standpunten naar voren te brengen t.a.v. de sportvisserij via de oproep op uw website. We hebben ons standpunt t.o.v. de sportvisserij opgenomen in ons verkiezingsprogramma....

Standpunt Forum voor Democratie t.o.v. de hengelsport

Mijn excuses voor deze betrekkelijk late reactie. Deze mail is in alle drukte begraven in mijn mailbox. Ik weet dat de datum die u had aangegeven ruim overschreden is, maar ik vind dat ik u nog wel een antwoord verschuldigd ben. Al is het maar voor de vorm. Om uw...

‘Pijn bij vissen’ niet meer houdbaar

Wij wisten het nooit zeker maar we dachten het al wel. En nu lees je eigenlijk steeds vaker hoe onderzoeksters (vooral degenen met een ietwat gekleurde activistische achtergrond) worden teruggefloten wanneer hun ‘constateringen’ eigenlijk weinig tot geen...

Voelen vissen pijn?

Iedere hengelsporter wordt weleens  geconfronteerd met beschuldigingen over ‘het pijn doen’ van vissen. Deze “haak door de lip verontwaardiging” wordt vooral aangewakkerd door de Partij voor de Dieren (PvdD), en het is vaak lastig om hier een weerwoord op te geven...