Inbreng moties: het resultaat

De moties worden aangepast omdat ze gingen over bezuinigingen waar geen sprake van is, maar duidelijk is nu al dat ze waarschijnlijk niet op voldoende steun kunnen rekenen als ze volgende week in stemming worden gebracht. Probleem? Zeker niet, we zijn er veel wijzer...

Ondertussen bij de gemeente …….

De werkgroep ‘ViP’ (VN-verdrag in de Praktijk), zet zich in ter bevordering van de inclusie van verstandelijk- en lichamelijk beperkten in onze samenleving. In het kader hiervan zijn Gemeente Almere en ViP een bewustwordingscampagne gestart. Zij hebben een aantal...

Schrijven gemeenteraad n.a.v. moties DENK en PVV

Er zijn door 2 oppositiepartijen (motie DENK en motie PVV) moties ingediend m.b.t. het faciliteren van de Almeerse hengelsport, deze dienen op donderdag 3 november. Om ervoor te zorgen dat zowel coalitie als oppositie over de juiste info en feiten beschikt hebben we...

Nog even over Kjell ……..

Uiteraard hebben wij raadslid Kjell (wie was het ook alweer?) gevraagd waarom hij in Almere Deze Week (digitaal) van 10 oktober jl. schrijft dat onze HSV ‘kritiekloos leugens verkondigt’, misschien dat hij die uitspraak nog even kon onderbouwen? Uiteraard kan en wil...

Schriftelijke vragen van ‘DENK’ aan het college

De kwestie “niet faciliteren hengelsport in Almere” en het onderwerp ‘dierenwelzijn’ (en dan vooral de positie op de maatschappelijke ladder) krijgen steeds meer aandacht binnen de gemeente politiek. Vanuit de fractie van ‘DENK’...