Vrijwilligers gezocht

ALV

Iedere vereniging steunt op vrijwilligers. Bij onze HSV is dat niet anders, vele handen maken licht werk en samen is alles makkelijker. Toch valt het vandaag de dag niet mee om mensen te vinden die zich als vrijwilliger willen inzetten voor een vereniging. De grootste drempel is dat men zich niet wil binden, dat kan natuurlijk maar dat hoeft echt niet zo te zijn.

Wat wij vooral zoeken zijn mensen die, wanneer hún dat uitkomt, een handje willen toesteken. Wilt u komen helpen op een visdag voor de jeugd? Prima, maar u hoeft ze echt niet allemaal bij te wonen, als u een paar keer aanwezig kunt is dat al mooi. Datzelfde geldt voor hengelsportcontroleurs. Het is geen kwestie van iedere vrije dag of avond op pad moeten, u gaat alleen wanneer u daar zin in heeft of wanneer er ergens iets speelt wat extra aandacht behoeft, en dan nog alleen wanneer u in de gelegenheid bent. Vrijwillig en vrijblijvend zijn wel 2 verschillende dingen, we verwachten van een controleur natuurlijk wel dat hij af en toe een rondje maakt, het liefst in zijn eigen omgeving.

Hieronder vindt u een aantal taken waarvoor wij vrijwilligers zoeken, lijkt het u wat? Neem dan vrijblijvend contact op met bestuur@hsvog.nl

 

v071) Herstellen vistuigjes
Als er 1 ding is wat binnen onze HSV ontbreekt dan zijn het pensionado’s die doorgaans veel vrije tijd hebben maar waarbij een enkeling misschien niet weet hoe hij of zij daar invulling aan moet geven. Misschien is dit dan iets voor u: wij zoeken sportvissers die het leuk vinden om herstelwerkzaamheden aan vistuigjes uit te voeren. Uiteraard sneuvelt er op een jeugddag weleens een tuigje, en vaak blijft dit materiaal dan achter in een koffer omdat wij er zelf niet aan toe komen om dit te herstellen. Is dit misschien iets voor u? Natuurlijk zorgen wij voor al het benodigde materiaal en brengen we de spullen bij u langs waarna we ze, wanneer ze weer hersteld zijn, ook weer bij u ophalen. Leuk en nuttig, u bewijst de vereniging maar zeker ook de jeugdige vissertjes er een grote dienst mee!

 


jeugdbegeleider-en-jeugdvereniging-van-het-jaar_306x306_792162) Begeleiders jeugd

Jaarlijks organiseren we een 7 tal jeugdwedstrijdjes die doorgaans 3 uurtjes duren, wij zijn op zoek naar leden die er aardigheid in hebben om kinderen de kunst van het vissen bij te brengen. Enig geduld is hierbij natuurlijk wel een vereiste maar dat spreekt uiteraard voor zich. U hoeft overigens echt niet op alle jeugddagen aanwezig te zijn, als u er een paar keer bij kunt zijn is dat ook al mooi. Wij benaderen u voorafgaand aan iedere visdag en horen dan wel of u de betreffende dag aanwezig kunt zijn of niet. Ook ouders van deelnemende kinderen kunnen zich als begeleider aanmelden uiteraard, leuk om te doen en voor de jeugdcommissie bijzonder prettig.

 


wordpress-logo3) WordPress expert

Onze HSV heeft een mooie en zeer uitgebreide WordPress website, met simpele handelingen kunnen we prima uit de voeten en voor zwaardere problemen hebben we sinds kort professionele ondersteuning. Wat we zoeken is iemand die ons, indien nodig, daar tussenin uit de brand kan helpen, bijvoorbeeld met het realiseren van leuke widgets of andere ideeën, vergroten van de opslagruimte voor afbeeldingen en dergelijke en bij wijze van uitzondering het plaatsen van een artikel. Bent u bereid daar desgewenst heel af en toe wat tijd en energie in te steken? We horen het graag.

 

 


controle7_2215164) Hengelsport controleurs

Hengelsportcontrole is een belangrijk onderdeel bij onze HSV. Het gaat dan niet persé om het controleren van VISpassen maar vooral om gastheerschap. Denk daarbij aan het informeren van sportvissers over de juiste vergunning, het beantwoorden van hengelsport gerelateerde vragen, het wijzen op onjuist gedrag (staat de auto op de juiste plaats, ligt er rommel op de stek enz), signaleren en melden van knelpunten voor de hengelsport en afvaldumpingen, sportvissers erop wijzen wanneer dingen anders zouden kunnen en eventueel met hen afspraken maken over een vervolg. Deze controles en contactmomenten vinden uitsluitend plaats op verenigingswater, u krijgt hiervoor vanuit de HSV een eendaagse cursus bij Sportvisserij Nederland aangeboden (hierbij hoort ook wat thuiswerk vooraf) zodat u in ieder geval beslagen te ijs komt.

 


copy-of-2016-10-12-13-31-125) Monitoren Spiegelkarper project

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om onze teruggemeldde projectspiegels op te zoeken in het fotobestand. Wat u hiervoor nodig heeft is af en toe wat tijd (we streven naar terugmelden binnen 48 uur), enige handigheid met uw PC (kunt u 2 afbeeldingen naast elkaar op het scherm krijgen?) en natuurlijk een scherpe blik en het nodige geduld. Lijkt het u iets? We horen het graag van u.

 


v056) Een juridisch adviseur

Wie denkt dat sportvissen alleen maar over hengels en vissen gaat heeft het mis, de sportvisserij is binnen onze Federatie een wereldje wat door een klein clubje gedragen wordt, zij zetten de lijnen uit en zij bepalen wat wél en wat niet kan. Dat hoeft niet slecht te zijn, maar de afgelopen jaren zijn wij door onze kritische kijk met enige regelmaat tegen opmerkelijke afspraakjes en vreemde acties vanuit de georganiseerde sportvisserij aangelopen die zowel rechtsgeldig als statutair op zijn minst opmerkelijk zijn. Wat wij zoeken is iemand die ons, desgewenst ‘off the record’ kan adviseren en ondersteunen wanneer wij tegen dergelijke zaken aanlopen.

 


157) Een ‘kartrekker’ voor de roofviscommissie

Onze HSV heeft een roofviscommissie die momenteel gedragen wordt door de overige bestuursleden, we willen immers dat een roofviscommissie haar plekje binnen de vereniging behoudt. Het liefst zien we de plek van de voorzitter dan ook ingevuld door een ervaren roofvis visser, dit heeft ons eerder goed geholpen bij het opstellen voor regels m.b.t. het vissen op roofvis op onze wateren. Daarnaast willen we ook in 2017 weer activiteiten voor roofvissers ontplooien (Streetfishing competitie MidWest, Predator Challenge en baarspeuteren) en het zou mooi zijn als er iemand binnen de vereniging is die daar graag mee aan de slag wil. Interesse? We horen het graag van je.

 


penningmeester-228) Een penningmeester

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester ziet er op toe dat het lidmaatschapsgeld van de leden verantwoord wordt besteed. Bestuursleden mogen geen commerciële functie dan wel commerciële belangen binnen de hengelsport hebben en zijn verplicht nevenactiviteiten bij het bestuur te melden. De functie staat uitsluitend open voor leden. Ruime ervaring op een financiële afdeling is een vereiste en kennis van ‘Exact online’ is een pre. In praktische zin houdt het penningmeesterschap ook het voorbereiden van en het bijwonen van bestuursvergaderingen (6 tot 8 x per jaar) in, het telefonisch en per mail contact houden met de andere bestuursleden en overleg voeren over lopende zaken.

Taken als penningmeester
Het is de taak van de penningmeester de financiën te beheren en de financiële administratie te verzorgen in het online boekhoudprogramma Exact. Dit betekent dat je zorg draagt voor alle betalingen en de boekhouding bijhoudt. Zelf accordeer je declaraties en facturen en boekt deze op de daarvoor bestemde grootboekrekeningen. Ook lever je als penningmeester regelmatig actuele financiële overzichten aan het bestuur en leg je hierover verantwoording af. Bovendien draag je als penningmeester zorg voor het bewaren van de financiële informatie over een periode van zeven jaar.

Begroting en jaarrekening
Natuurlijk is de penningmeester ook verantwoordelijk voor het maken van de jaarlijkse begroting. Deze stel je op per kalenderjaar en leg je ter goedkeuring voor aan de overige bestuursleden. Ook ben je verantwoordelijk voor het aanleveren van het financiële jaarverslag met een balans en een winst- en verliesrekening. Je legt dit jaarverslag voor aan de leden tijdens de ALV. Hieraan voorafgaand geef je de kascommissie of accountant de gelegenheid het financiële jaarverslag te controleren. Als penningmeester initieer je dit overleg.

Tijdsinvestering
Het penningmeesterschap en bestuurslidmaatschap kosten ongeveer 2 uur per week.