Het was al de verwachting maar nu weten archeologen het zeker: in de bodem van industrieterrein Stichtse Kant in Almere ligt een eeuwenoude ‘visweer’. Al in 2013 werd een handjevol oude palen gevonden die 4500 jaar geleden geplaatst waren in een groot, nu lang verdwenen meer. Tot nu toe was niet 100 procent zeker of die deel uitmaakten van vanginstallaties voor vogels of voor vissen, daarom is de afgelopen weken verder archeologisch onderzoek gedaan.

De archeologen vermoeden dat de visweer diende om vissen te vangen die seizoensmatig het zoete water opzochten voor de jaarlijkse paai, de ‘visweer’ werd gebruikt om de vissen naar een fuik of korf te leiden. Het ging waarschijnlijk om vissen zoals zalmen, harders en finten. Een visweer bestond uit anderhalve meter lange palen met daartussen een vlechtwerk. Met de houten constructie konden bewoners in de Steentijd niet alleen vissen vangen maar deze ook levend bewaren om ze later op te eten. Een dergelijke constructie uit de Steentijd is in Europa nog niet eerder gevonden.

Er zijn ongeveer 2500 houten palen gevonden en met zekerheid kan nu worden gesteld dat ze gezamenlijk een ‘visweer’ vormden. Inmiddels is de installatie over een lengte van bijna 90 meter blootgelegd. Stadsarcheoloog Willem-Jan Hoges leidde de pers donderdag over de opgraving. De vondst is in Nederland erg zeldzaam. In de provincie zijn alleen rond de Hoge Vaart tussen Almere en Zeewolde én ten zuiden van Emmeloord degelijke ‘visweren’ gevonden.

Bronnen:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/149048/almere-zekerheid-over-unieke-visweer-in-bodem
http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/101298/almere-visweer-uit-steentijd-op-stichtsekant-gevonden