Ook in 2024 gaat HSV Almere conform gemaakte afspraken in de Green-Deal tussen Sportvisserij Nederland en diverse andere betrokken partijen, én naar verwachting wederom met financiële ondersteuning van Waterschap Zuiderzeeland en Raven Fishing het ‘loodvrij vissen’ bij deelnemers aan onze wedstrijden weer breeduit in de picture zetten.

Voor de witvis komt er een geheel andere opzet dan vorig jaar omdat na evaluatie bleek dat het niet zinvol is om op ‘aantal korfjes’ in te zetten. Van het verspelen van de korfjes bleek namelijk, in tegensteling tot wat een enkeling de buitenwereld graag wil laten geloven, nauwelijks tot geen sprake.

De meest recente schatting van loodverlies op zoetwater door de hengelsport in de Green-Deal overeenkomst ligt inmiddels ook al 85% lager dan bij aanvang gedacht werd. Ieder stuk lood is er 1 teveel maar het is dus lang niet zo dramatisch als eerder veronderstelt werd.

Deze keer hebben we daarom voor iedere deelnemer aan een wedstrijd (voor zowel witvis als roofvis) eenmalig een kennismakingspakketje met diverse soorten loodvervangers beschikbaar zodat je af en toe eens wat anders kan proberen. Gewoon omdat het kan!!

Zie ook: https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserij-loodvrij/