Op woensdag 19 juni hebben we samen met VISmeester Daan  in Almere de 1e VISles op de basisschool georganiseerd. VISles op school is een initiatief vanuit Sportvisserij Nederland en is bedoeld om kinderen op de basisschool te laten ervaren wat er allemaal aan planten en dieren in en aan het water leven. Ze maken kennis met de sportvisserij en met de lokale hengelsportvereniging en daarnaast leren ze om op een verantwoorde manier om te gaan met de natuur en met de gevangen vissen in het bijzonder. HSV Almere is blij dat dit jaar vijf VISlessen worden georganiseerd op Almeerse basisscholen in Almere Buiten. Naast de biologieles in de klas gaan kinderen naar de waterkant om te leren vissen wat plaatsvindt vlak bij de school zelf (de visexcursie).

.

Aan het enthousiasme heeft het zeker niet gelegen, we hoorden de kinderen van verre al aankomen en ze waren vastbesloten tot het einde toe door te vissen. Her en der werd ook gevangen maar helaas iets minder dan verwacht/gehoopt. Omdat er een windje dwars over het water stond hebben de vrijwilligers het ook best wel druk gehad met lijntjes uit de knoop halen of gewoon vervangen, en ook enkele bomen bleken een vervelend obstakel voor de kinderen. Maar al met al: een topochtend!!

Voor deze visexcursie zijn wij uiteraard op zoek naar vrijwilligers die een handje willen helpen en kinderen willen begeleiden bij het optuigen van de hengels en (hopelijk) bij het onthaken van de gevangen vis. Hierbij dan ook een oproep aan alle leden van de vereniging om bij één of meerdere van deze superleuke en belangrijke VISlessen te ondersteunen. Als er vragen zijn of als u zich op wilt geven dan kan dat via het mailadres info@hsvalmere.nl.

Het programma van een VISles bestaat uit twee delen: eerst geeft de VISmeester ruim een uur biologie (de VISles) en daarna volgt de visexcursie aan de waterkant, dat duurt ongeveer 2 uurtjes. De VISlessen en het lespakket zijn gericht op de groepen 7 en 8 van de basisschool en zijn gepland op onderstaande data:.

Woensdag 19 juni Groep 7b
09.00-10.30 Biologie in de klas
11.00-13.00 Visexcursie aan de waterkant

Vrijdag 21 juni Groep 7c
09.00-10.30 Biologie in de klas
11.00-13.00 Visexcursie aan de waterkant

Woensdag 3 juli Groep 7a
09.00-10.30 Biologie in de klas
11.00-13.00 Visexcursie aan de waterkant

Donderdag 4 juli
Groep 7d
08.30-10.00 Biologie in de klas
10.30-12.00 Visexcursie aan de waterkant

Groep 8b
08.30-10.00 Biologie in de klas
12.15-14.15 Visexcursie aan de waterkant
.