Nadat wij u eerder gemeld hebben dat Sportvisserij Nederland klaar is met verenigingen die hun viswater niet inbrengen heeft zij nu ook daadwerkelijk een eerste stap gezet om dit probleem daadkrachtig aan te pakken. In de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019-2020-2021” (GZL), behorende bij de VISpas, lezen wij onder punt 5 het volgende:

Zoals u weet is het bestuur van HSV Almere van mening dat hengelsportverenigingen al hun viswater landelijk zouden moeten inbrengen in het belang van de sportvisserij, zij zal daarom iedere maatregel ondersteunen die verenigingen aanmoedigen om hieraan mee te werken. In afwachting van een overzicht van Sportvisserij Nederland zal het bestuur verenigingen, waarvan zij meent dat de mate van niet-inbrengen binnen de genoemde omschrijving van punt 5 valt, per direct de toegang tot ons viswater ontzeggen.

Die ontzegging betreft dan sowieso de “droge verenigingen”. Dat zijn verenigingen die zelf geen viswater hebben maar vreemd genoeg wel landelijk geldige VISpassen uitgeven, denk hierbij bijvoorbeeld aan een personeelsvereniging van een verffabriek. Met deze nieuwe maatregel zijn deze opmerkelijke clubjes hun bestaansrecht in 1 keer kwijtgeraakt en geeft hun VISpas dus geen enkel visrecht meer, zij wisselen immers zelf geen viswater uit.

Natuurlijk zijn wij ons bewust van omstandigheden die het bij een enkele HSV soms nog even lastig/onmogelijk maken om hun viswater in te brengen. Gelukkig heeft de federatie MidWest 5 betaalde adviseurs rondlopen en heeft zij toegezegd hier per 1 januari mee aan de slag te gaan, onder andere richting de betreffende gemeentes.

We zullen u uiteraard over verdere ontwikkelingen op de hoogte houden, zeker is dat we weer een stapje dichter bij die ene VISpas zijn gekomen.