Eindelijk!!!! Niet inbrengen = wegwezen

Nadat wij u eerder gemeld hebben dat Sportvisserij Nederland klaar is met verenigingen die hun viswater niet inbrengen heeft zij nu ook daadwerkelijk een eerste stap gezet om dit probleem daadkrachtig aan te pakken. In de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse...

VBL problematiek en inbreng viswater

’t Kwinkslagje Dé federatieve nieuwsbrief van HSV Almere Jaargang 1, nummer 12 november 2018 Geacht bestuur van een bij MidWest aangesloten vereniging, Wederom zijn er weer wat bijzondere gebeurtenissen binnen onze federatie te melden waarover wij u graag willen...

Convenant zegenvisserij Randmeren de volgende soap?

Krijgen we na de soap die “inbreng viswater” heet nu ook de soap “beroepsvisserij Randmeren”? Het lijkt erop, want wat is er aan de hand? Zoals u weet heeft onze HSV ingestemd met de 4 jarige stop van de zegenvisserij op de Randmeren. Prima deal, kost een paar centen...

Thema-avond beroepsvisserij: de ‘soap’ gaat verder……

Wij vatten hem niet meer. Al sinds de laatste sleepactie van de beroepsvisserij op de Randmeren enige maanden geleden proberen wij MidWest zover te krijgen dat wij mogen meepraten en meedenken over het vaststellen van de quota voor de zegenvergunning 2018/2019 op onze...

Binnenkort tóch thema-avond beroepsvisserij

Nadat we de afgelopen week wat sceptisch waren wegens het ontbreken van enig enthousiasme bij de secretaris van Sportvisserij MidWest Nederland m.b.t. het organiseren van een thema-avond met HSV’en over de beroepsvisserij op de Randmeren, blijkt dat de adviseur van...

Aanleg natuurvriendelijke oevers

Medio 2017 is Waterschap Zuiderzeeland begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers rondom Almere in de Hoge en de Lage Vaart. Aangezien dergelijke oevers en de hengelsport doorgaans niet samen gaan hebben we deze werkzaamheden nauwlettend gevolgd en met de...