Let op: gesloten tijd Markermeer 16 maart t/m 30 juni!

Recent werd ik er even fijntjes op gewezen dat de gesloten tijd weliswaar voorbij is, maar dat dit niet voor al het water geldt. Wist jij dat de gesloten tijd voor zowel IJsselmeer als Markermeer al op 16 maart begint en t/m 30 juni doorloopt? Mocht je het, net als...

Handhaven/verbaliseren op verenigingsvoorwaarden door BOA’s

Op woensdag 22 maart heeft het bestuur in Harderwijk een verenigingsavond van MidWest bijgewoond waarin, op ons verzoek, de werkwijze van de BOA’s van MidWest op de agenda stond. De reden hiervoor was dat er tot op heden wél op verenigingsvoorwaarden (zoals het...

Verslag van “De Stekel Challenge”

Zondag 19 maart visten we de laatste roofviswedstrijd van dit winterseizoen: “De Stekel-Challenge”. Alleen baars en snoekbaars telden mee voor de punten. Het werd een unieke wedstrijd, alleen helaas in ‘negatieve’ zin aangezien er totaal slechts één baars werd...

De Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Leden Vergadering (ALV) welke gehouden wordt op dinsdagavond 18 april in buurthuis ‘Het Forum’ te Almere Buiten. De zaal gaat open om 19:30 uur en we starten om 20:00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw geldige...

BVNL

Dank u voor uw uitnodiging. Excuus voor de late reactie. Super dat u zich met de visvereniging inzet voor de promotie van de verkiezingen. Hoe kijkt BVNL (Belang voor Nederland) aan tegen de hengelsport? BVNL staat positief tegenover de sportvisserij in Nederland....