Op de valreep van 2023 werden wij via deze mail benadert door Egbert Lobée van de Stichting Gezond Water (SGW) m.b.t. een handhavingsverzoek op loodvrij vissen bij onze eerstvolgende karperwedstrijd d.d. 11 februari. Blijkbaar bestaat er volgens deze stichting een verbod op vislood of zoiets hoewel wij er niet helemaal uitkomen. Misschien komt u eruit wanneer u deze brief uit de bijlage leest? Naar ons idee is er aan die brief geen touw vast te knopen maar misschien doen ze dat wel bewust zo (oud trucje). Je laat als lezer de details dan al snel voor wat ze zijn en alleen de grote lijnen blijven ‘hangen’.

Inderdaad pleiten wij graag voor loodvervangers, maar niet omdat wij (zoals dhr. Lobée concludeerd) geloven dat sportvissers enorme hoeveelheden lood verliezen. Wij zijn voorstander van verbetering en dús alternatieven en wij blijven activiteiten ontplooien om loodvrij vissen te promoten, vandaar ook onze reeds gedane inspanningen hiertoe. Wij willen sportvissers graag kennis laten maken met de beschikbare loodvervangers maar wij zijn pertinent tegen dwang. Loodvervangers opdringen is net zoiets als een atletiekvereniging dwingen om op houten klompen te gaan rennen: beter voor het milieu maar niet haalbaar.

Het is wel aardig dat SGW aanbiedt overheden voor ons te willen benaderen voor een financiële bijdrage (ah, daar komen de euro’s om de hoek kijken) maar als zij zich ook maar een klein beetje in onze werkwijze verdiept hadden, dan hadden zij geweten dat deze regeling met het Waterschap al vanaf begin 2023 bestaat. Daarnaast vragen wij ons af hoe zij deze aangeboden zoektocht naar  euro’s dan voortgang willen geven, misschien middels een ‘vrijblijvend advies’ voor een overeenkomst met een bij hun bekende leverancier? Gewoon zomaar even een gokje: Modified Materials (www.modifiedmaterials.nl) misschien?

Op de website van Modified Materials lezen we het volgende:
Modified Materials is een ingenieursburo gespecialiseerd in polymeer kennis, verwerking van kunststoffen en productontwikkeling in kunststof. We willen het belang van onze klanten zo goed mogelijk dienen, en werken daarbij graag samen met anderen, vaak ook op locatie bij de klant. Naast werk voor derden, ontwikkelt Modified Materials ook voor eigen rekening en risico. In de eigen projecten wordt steeds een verbetering voor mens en milieu als uitgangspunt genomen. Recycling van plastics en de ontwikkeling van alternatieven voor lood gebruikt in de sportvisserij is daarvan het belangrijkste projecten.

Niks mis mee (hooguit tekstueel), maar het wordt wel een dingetje als je even verder kijkt. Modified Materials BV werd in 2006 namelijk opgericht door dhr. Jos Lobée. Niet door Egbert dus (die van de verstuurde mail) maar door zijn broer Jos die het commerciële belang van het loodvrij vissen op zich heeft genomen. Riekt dit naar een vorm van belangenverstrengeling? U mag het zeggen!

In april 2021 heeft SGW ook al Waterschappen bestookt met dergelijke mailings waarover wij via de gemeente Almere geïnformeerd werden. In Almere had de verantwoordelijke ambtenaar al snel de ‘link’ tussen Egbert en broer Jos in beeld, wij zijn benieuwd of dat een paar jaar later bij de volgende poging wederom zo is of dat de gemeente zich deze keer laat leiden door emotie i.p.v. feitenkennis.

We hebben ook een ander bestuurslid van SGW even nageplozen, de penningmeester Antoinette van Bennekom kom je veelvuldig tegen op internet. Volgens Linkedin tot op heden werkzaam bij Sabic, echt een bedrijf met aandacht voor mens en milieu zoals u kunt lezen in dit artikel waarin we b.v. lezen dat “veiligheid, gezondheid en milieu op papier veel belangrijker lijken dan in de praktijk“. En Antoinette is blijkbaar ook secretaris bij de Partij voor de Dieren in Zeeland, dus dan weten we in ieder geval gelijk weer met welke achtergrond we te maken hebben.

Samengevat lijkt het er toch echt op dat de penningmeester van “Stichting Gezond Water” pleit voor loodvrij vissen (milieu), bestuurslid is bij PvdD Zeeland (milieu) maar zichzelf vervolgens verhuurt aan één van de grootste milieuvervuilers die Nederland rijk is. Oeps.

Opmerkelijk allemaal, wordt vast nog wel vervolgd maar ónze conclusie is dat SGW vooral lijkt op een clubje friends & family welke claimt erg begaan te zijn met het milieu waar je gezien bovenstaande vervolgens weer vraagtekens bij zult zetten. Je kan een dergelijk vriendenclubje toch moeilijk beschouwen als een relevante partij in het vraagstuk “lood en hengelsport”. Wat natuurlijk niet betekent dat de hengelsport dus maar achterover kan leunen en de andere kant kan opkijken. Informeren en afbouwen, daar zijn wij mee bezig, dat lijkt ons de beste weg en daar gaan we graag mee door.