Forelvisbuddies_visdag15

De Steigercommissie van onze HSV heeft de afgelopen maanden veel werk gemaakt van een zoektocht naar de perfecte hengelsportvoorziening voor mindervalide sportvissers. Dit onderzoek begon in oktober 2014 en na een lang traject starten we eind augustus met de bouw van deze voorziening. Hieronder volgt een kort verslag van de totstandkoming vandit project.

Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur om een visvoorziening te realiseren voor mindervalide sportvissers binnen onze vereniging en daarbuiten zijn we van start gegaan met dit project. Eerst met een brainstormsessie en daarna middels een oproep in de nieuwsbrief om kennis te maken met mindervalide sportvissers binnen onze vereniging. Zij weten namelijk als geen ander waar deze voorziening aan zou moeten voldoen. Naar aanleiding van een vragenlijst, bezoekjes aan bestaande (mindervalide) steigers samen met een mindervalide sportvisser, door vervolgens samen te gaan vissen en vervolgens diverse schetsen te maken hebben we een goed beeld gekregen van de wensen en eisen van de doelgroep. Dit hebben vastgelegd in een rapport zodat we ook voor de toekomst een duidelijk pakket van eisen hebben voor het realiseren van dergelijke visvoorzieningen.

Als vereniging kun je een dergelijk project niet alleen realiseren. Er is extra kennis en kunde nodig voor het tekenwerk, toetsing aan wet- en regelgeving ten aanzien van dergelijk voorzieningen en ook de daadwerkelijke realisatie van de voorziening kunnen we natuurlijk niet zelf. Naar aanleiding van de diverse gesprekken met onze leden zijn we dan ook het gesprek met de gemeente Almere aangegaan. Zij hebben ons onder andere ondersteund met de locatie, tekenwerk, toetsing aan relevante wet- en regelgeving en de vergunningsaanvraag bij de provincie. De vergunning hebben we op 4 april van dit jaar aangevraagd en binnen een aantal weken was deze zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. Goed werk!

21-8-2016 13-34-00

Tijdens de vergunningaanvraag hebben we aan de hand van de definitieve schets bij verschillende aannemers uit Almere offertes voor de realisatie van dit project gevraagd. Na het uitbrengen van de offertes hebben we het complete project nogmaals uitgelegd in de algemene ledenvergadering (ALV) van 19-05-2016 waar we met goedkeuring van het bestuur en leden groen licht kregen voor de investering en daarmee de daadwerkelijke uitvoering van dit project. Met deze goedkeuring konden we vervolgens subsidie aanvragen bij Sportvisserij Nederland (SVN). Zij hebben namelijk een fonds speciaal voor het verbeteren van sportvisserij mogelijkheden. Het mag dan ook duidelijk zijn dat dit zeker een verbetering zal worden. Een geoptimaliseerde voorziening zoals we nu voornemens zijn te maken bestaat nog niet in Almere!

Na het indienen van de benodigde formulieren en bijlagen hadden we eind juni dit jaar ook groen licht vanuit Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland om de voorziening met financiële bijdrage van beide partijen te gaan realiseren. Na een jaar en 10 maanden gaan we starten en zullen we de voorziening omstreeks de derde week van september 2016 in gebruik nemen. We hopen vervolgens natuurlijk op veelvuldig gebruik, dit is dan ook een oproep aan mindervalide vissers in Nederland om deze voorziening te gebruiken en ons van feedback te blijven voorzien! In de Hoge vaart mag iedereen met een geldige VISpas vissen, de visvoorziening zelf is echter exclusief voor mindervaliden vissers.

Merken we dat de steiger goed wordt gebruikt zullen we ook elders in Almere kijken of we dergelijke voorzieningen kunnen realiseren. Viswater is er genoeg!

Project Feiten.

Voorziening:
Locatie: Von Draisweg, Almere aan de Hoge Vaart
2 ruime parkeerplaatsen exclusief voor mindervalide sportvissers;
Ruimte voor 2 mindervalide sportvissers;
Oppervlakte voorziening: Ruim 100m2;
Visserij mogelijkheden: Witvis, roofvis en karper.

Doorlooptijd:
Totale doorlooptijd: 1 jaar en 10 maanden.

Steiger 4

Samenwerking:
Gemeente Almere
Sportvisserij Nederland
Sportvisserij MidWest Nederland

Aannemer:
Reimert B.V.

Kosten

Totale kosten visvoorziening € 19.360, –
Bijdrage Sportvisserij Nederland: € 9.680, –
Bijdrage Sportvisserij MidWest Nederland:  € 500, –
Bijdrage HSV Ons genoegen – Almere € 9.180, –