Regels behorende bij de VISpas 2024

coverGezLijst2013-2014-2015In 2024 zijn de regels behorende bij de VISpas voor ons verenigingswater niet verder aangepast, onze HSV gaat door op de eerder ingeslagen weg waar het dierenwelzijn betreft.

Visvriendelijkheid blijft hoog in het vaandel staan en wij brengen ons water óók in 2024 niet in voor de toestemmingen m.b.t. nachtvissen en/of de derde hengel van Sportvisserij Nederland. Deze zaken blijven op vastgelegde gedeeltes van onze wateren (klik voor meer informatie) slechts voorbehouden aan leden van HSV Almere.


De Gezamenlijke Lijst (en de aanvulling) van Nederlandse Viswateren 2022 – 2023 – 2024

Inmiddels staat de nieuwe gezamenlijke lijst online, u vind hem via deze link.
De Aanvullingslijst voor 2024 vindt u binnenkort hier.

Er is 1 aanpassing in het papieren aanvullingsblad opgenomen:
Vissen in het Kromslootpark: uitsluitend vliegvissen door leden van HSV Almere
.

De volledige tekst zoals die in de Gezamenlijke lijst van viswateren vermeld staat:

GEMEENTE ALMERE
HSV Almere:
Alle plassen, stads- en sierwateren binnen de gemeentegrenzen van Almere met uitzondering van Kromslootpark

Weerwater: vissen in de doodlopende slootjes tussen de woningen is niet toegestaan;
Noorderplassen: vissen tussen de bebouwing langs de Noorderleedeweg is niet toegestaan;
Kromslootpark: uitsluitend vliegvissen door leden van HSV Almere.
De Insteekhaven
Voor de drie vijvers in ‘Tussen de Vaarten’ (evenwijdig aan de Meindert Hobbema-straat) alsmede voor de twee siervijvers aan het Hennahof in Almere Buiten, geldt een algeheel visverbod.

Voor alle wateren van HSV Almere te Almere geldt:

  • Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ (uitgezonderd aasvisjes conform de regels behorende bij de VISpas) is niet toegestaan;
  • Voor het organiseren van wedstrijden en/of andere hengelsport gerelateerde activiteiten dient u schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur;
  • Nachtvissen en het gebruik van een schuilmiddel is voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de gedeeltes zoals terug te vinden op de website van de vereniging;
  • Het gebruik van een derde hengel is voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de Noorderplassen, het Weerwater en de Leeghwaterplas;
  • Indien gevist wordt met een dode vis of een stukje vis geldt: vissen met maximaal 1 hengel;
  • Het is verboden om per hengel meer dan twee meertandige haken te gebruiken;
  • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van meertandige haken met weerhaken, deze weerhaken dienen (indien aanwezig) plat geknepen danwel verwijderd te worden. Uitzondering hierop betreft het vissen met een doodaas takel, deze meertandige haken mogen voorzien zijn van 1 haakpunt mét weerhaak om de dode aasvis te bevestigen;
  • Zorg bij het roofvissen voor goed onthaakgereedschap bestaande uit een lange punttang en kniptang. Knip haken waar nodig af.

Het is verboden:
Om ruisvoorn, snoek, snoekbaars, zeelt of karper in bezit te hebben of als aasvis te gebruiken.