Regels behorende bij de VISpas 2021

coverGezLijst2013-2014-2015In 2021 zijn de regels behorende bij de VISpas voor ons verenigingswater niet verder aangepast. Onze HSV gaat door op de eerder ingeslagen weg.

Visvriendelijkheid blijft hoog in het vaandel staan en wij brengen ons water óók in 2021 niet in voor de toestemmingen m.b.t. nachtvissen en/of de derde hengel van Sportvisserij Nederland. Deze zaken blijven op vastgelegde gedeeltes van onze wateren (klik voor meer informatie) slechts voorbehouden aan leden van onze HSV. Ook wedstrijden zullen in navolging van omliggende verenigingen in veruit de meeste gevallen nog slechts voor leden toegankelijk zijn, datzelfde geldt voor deelname aan de diverse activiteiten van de verschillende commissies.

De belangrijkste regels die ook in 2021 blijven gelden zijn:

Nachtvissen en schuilmiddelen:
Nachtvissen en het gebruik van een schuilmiddel is op verenigingswater voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de aangewezen gedeeltes van de Noorderplassen, het Weerwater en de Leeghwaterplas zoals terug te vinden op de website van de vereniging.

Derde hengel:
Het gebruik van een derde hengel t.b.v. het vissen op karper is op verenigingswater voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de Noorderplassen, het Weerwater en de Leeghwaterplas.

Nachtvispas/derde hengelvergunning SVN niet meer geldig op onze wateren.
Sportvissers die géén lid van onze vereniging zijn mogen niet met 3 hengels en/of ’s nachts op onze wateren vissen, óók niet als ze in het bezit zijn van een 3e hengelvergunning en/of nachtvispas van Sportvisserij Nederland.

Vissen met dood aas:
Er zijn beperkingen ingevoerd m.b.t. het maximale aantal dreggen en het aantal hengels waarmee op verenigingswater met dood aas gevist mag worden.

De Gezamenlijke Lijst (en de aanvulling) van Nederlandse Viswateren 2019 – 2020 – 2021
Inmiddels staat de nieuwe gezamenlijke lijst online, u vind hem via deze link.

 

De volledige tekst zoals die in de Gezamenlijke lijst van viswateren vermeld staat:


Pagina 30
Gemeente Almere.
HSV Almere.

Weerwater (vissen bij Haddock, de skibaan en de doodlopende slootjes tussen de woningen in de Filmwijk niet toegestaan);
Noorderplassen (vissen tussen de bebouwing langs de Noorderleedeweg is niet toegestaan);
Leeghwaterplas;
Alle sierwateren en weteringen binnen de gemeentegrenzen van Almere;
De Insteekhaven.

Voor de 3 vijvers in ‘Tussen de Vaarten’ (evenwijdig aan de Meindert Hobbemastraat) geldt een algeheel visverbod.

Voor alle wateren van HSV Almere geldt:

  • Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ is niet toegestaan. Uitsluitend t.b.v. van een witviswedstrijd wordt een ontheffing uitgegeven door het bestuur;
  • Voor het organiseren van wedstrijden en/of andere hengelsport gerelateerde activiteiten dient u toestemming te hebben van het bestuur;
  • Nachtvissen en het gebruik van een schuilmiddel is voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de gedeeltes zoals terug te vinden op de website van de vereniging;
  • Het gebruik van een derde hengel is voorbehouden aan leden van HSV Almere en uitsluitend op de Noorderplassen, het Weerwater en de Leeghwaterplas;
  • Indien gevist wordt met dode vis of een stukje vis geldt: vissen met maximaal 2 hengels en in de stadswateren (zie www.hsvalmere.nl/bcwa) met maximaal 1 hengel.

Het is verboden

  • om ruisvoorn, snoek, snoekbaars, zeelt of karper in bezit te hebben of als aasvis te gebruiken;
  • meer dan twee meertandige haken te gebruiken als gevist wordt met getakelde dode aasvis. Deze meertandige haken mogen maximaal voorzien zijn van 1 weerhaak;

Let op! Zorg bij het roofvissen voor goed onthaakgereedschap bestaande uit een lange punttang en kniptang. Knip haken waar nodig af. Knijp bij het gebruik van kunstaas bij voorkeur de weerhaken plat.