Voorgenomen aanpassing regelgeving ingaande 01-01-2023

HSV Almere heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan ( zie jaarplan 2021). Het bestuur is daarom voornemens om na een lange periode van ‘adviseren’ vanaf 01-01-2023 een aanpassing op de geldende lokale regelgeving behorende bij de VISpas door te...

Herstel visplaats mindervaliden

Conform gemaakte afspraken zal een aannemer op donderdag 15 juli herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de visplaats voor minder validen aan de Hoge Vaart. De vissteiger zal deze dag niet beschikbaar zijn voor recreanten en de werkzaamheden zullen de gehele dag in beslag...

Vissterfte Oostvaardersplassen

Vandaag kreeg de hengelsportvereniging via-via een melding over vissterfte in het Oostvaarderplassen gebied. Dat is niet de eerste keer, het zou kunnen dat de oorzaak gezocht moet worden in de ‘reset’ aldaar wat een lage waterstand tot gevolg heeft in combinatie met...

Wederom vissterfte Blocq van Kuffeler

Voor de 2e keer deze maand is er een enorme vissterfte waargenomen bij het Blocq van Kuffeler aan de zijde van het Markermeer. Het blijkt deze keer niet alleen om dode brasem te gaan maar ook om dode snoekbaars, paling en snoek. Daarnaast hebben we naar lucht happende...

Grootscheepse hengelsportcontrole Flevoland

Op zondag 16 mei heeft er op initiatief van onze HSV een grootscheepse hengelsportcontrole in Flevoland plaatsgevonden, uitgevoerd door de 3 federatieve BOA’s van MidWest, 2 stagiaires en enkele vrijwillige BOA’s. Helaas was het geen mooi visweer, maar desondanks zijn...

Projectspiegel gevangen? Oók in 2021 graag weer even melden

De titel van dit bericht zegt het eigenlijk al, óók in 2021 ontvangen we graag weer foto’s van gevangen projectspiegels (en edelschubs) zodat we kunnen zien hoe het met ze gaat en, wanneer het een exemplaar van een oudere uitzetting betreft, om weer een adoptieouder...