Nachtvissen in Almere

Nachtvissen (en het gebruik van schuilmiddelen) is op ons verenigingswater binnen Almere uitsluitend toegestaan voor leden van onze vereniging en alleen op de daartoe aangewezen zones.

Het gaat dan om zones op het Weerwater, de Leeghwaterplas en de Noorderplassen, u vindt een overzicht op deze pagina. Een nachtvistoestemming van Sportvisserij Nederland is op deze 3 plassen dus NIET geldig, u heeft slechts een geldige VISpas van HSV Almere nodig.

19

Schuilmiddelen zijn binnen de gemeentegrenzen van Almere in overleg met de vereniging per 05-07-2011 door de gemeente gelegaliseerd middels een stukje plaatselijke regelgeving. Een schuilmiddel is alles waar je onder kan schuilen: een tent, een oval maar óók een gewone plu. U dient zich bij het nachtvissen aan onderstaande regels te houden bij het gebruik van een schuilmiddel:

.

  • Het plaatsen of geplaatst houden van een eenvoudig schuilmiddel is alleen toegestaan voor een visser met een geldige VISpas van HSV Almere op de locaties zoals op deze pagina vermeld;
  • Het plaatsen of geplaatst houden van een eenvoudig schuilmiddel mag alleen door diegene die op dat moment ook daadwerkelijk vist met één of meer hengels;
  • Het plaatsen of geplaatst houden van een eenvoudig schuilmiddel is alleen toegestaan binnen een afstand van 5 meter van het water waarin wordt gevist;
  • Per persoon mag maximaal 1 eenvoudig schuilmiddel worden geplaatst of geplaatst worden gehouden. Onder een eenvoudig schuilmiddel wordt verstaan:  – een paraplu – al dan niet voorzien van daarbij horende flappen – of een vistent. Het schuilmiddel mag geen grotere afmetingen hebben dan 3 bij 3 meter en moet een neutrale groene, bruine of camouflagekleur hebben;
  • Het is de sportvisser verboden overmatig alcohol te gebruiken, geluidsoverlast te veroorzaken, overmatige lichtbronnen te gebruiken, muziek te maken of af te spelen en open vuur te stoken;
  • de elektronische beetmelder dient op de zachtste stand gebruikt te worden indien de locatie waar gevist wordt grenst aan bebouwing;
  • afval moet in het eenvoudige schuilmiddel worden bewaard en moet bij het verlaten van de visplek worden meegenomen;
  • parkeren van de betreffende motorvoertuigen dient op daarvoor bestemde parkeerplaatsen te geschieden.