Botulisme

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt kan zich onder bepaalde omstandigheden vermenigvuldigen. Dat gebeurt dan wel erg snel. Gunstige omstandigheden voor botulisme zijn:

  • Een eiwitrijk, zuurstofarm milieu (dode vogels of vissen, vooral wanneer deze in het water liggen) en
  • water dat 20 graden Celsius of nog warmer is (met name ondiep, stilstaand water wordt in de zomer snel warm).

Botulisme bij watervogels kunt u herkennen aan verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels of poten. Dode dieren hebben gestrekte poten en een slappe enigszins gedraaide kop.

Vissen die besmet zijn vertonen eveneens verlammingsverschijnselen en zijn daardoor niet actief. Dode vis komt, na enige dagen op de bodem te hebben gelegen, boven drijven.

Veel dode vogels of vissen bij elkaar zijn vaak het slachtoffer van botulisme. Wij kennen zeven soorten botulisme die gelukkig niet allemaal gevaarlijk voor mensen zijn. De meest voorkomende soort in Nederland is type C. Dit type is in principe allen gevaarlijk voor dieren, maar voorzichtigheid blijft geboden. Wanneer namelijk een dier dat besmet is met type C te lang in het water blijft liggen kunnen ook andere soorten ontstaan die wel gevaarlijk zijn voor mensen. Met botulisme besmette dieren moeten daarom zo snel mogelijk worden weggehaald en men moet op deze plaatsen niet het water ingaan.

U vindt alle contactadressen waar u een melding kwijt kan via deze link.