Calamiteiten melden

Gevallen van  vissterfte, blauwalg en botulisme dienen gemeld te worden bij het Waterschap Zuiderzeeland: 
06 – 113 241 93    óf
0320 – 274 911    (beide 24 uur per dag bereikbaar)

Als u vissen in nood of vissterfte ziet dan kunt u dit ook direct melden aan het calamiteitenteam van Sportvisserij MidWest Nederland:
0251-318 882     óf
06-107 091 83   (buiten kantooruren).

 

Voor meldingen buitendijks (Randmeren / Markermeer / IJmeer) dient men te bellen met Rijkswaterstaat:
0320 – 297 493  óf de centrale meldpost:
0320 – 261 111

Voor minder dringende zaken kunt u contact opnemen met de gemeente Almere.  U kunt hiervoor bellen met het ‘Klanten contact centrum’:
036-53 999 11

Tevens is er een meldpunt stroperij:
0800-0488

Sla deze nummers alvast op in je mobiele telefoon en aarzel niet!! U kunt contact opnemen met de BCWA via dit mailadres: bcwa@hsvalmere.nl