Op woensdag 22 maart heeft het bestuur in Harderwijk een verenigingsavond van MidWest bijgewoond waarin, op ons verzoek, de werkwijze van de BOA’s van MidWest op de agenda stond. De reden hiervoor was dat er tot op heden wél op verenigingsvoorwaarden (zoals het leefnetverbod en het platknijpen van weerhaken op meertandige haken) werd gecóntroleerd maar niet gevérbaliseerd. Afgesproken is dat er vanaf heden op deze zaken op verenigingswater óók geverbaliseerd wordt. Eind van het jaar wordt deze werkwijze door de betrokken partijen geëvalueerd en wij rekenen erop dat deze dan ook gehandhaafd blijft. Hierdoor zijn gezamenlijke controles met verenigingscontroleurs weer mogelijk, daar gaan we binnenkort dan ook weer mee starten.