HSV Almere heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan ( zie jaarplan 2022). Het bestuur heeft daarom met instemming van de ALV besloten om na een lange periode van ‘adviseren’ ingaande 01-01-2023 een aanpassing op de geldende lokale regelgeving behorende bij de VISpas door te voeren.

Vanaf die datum is het op verenigingswater verplicht om de weerhaken van meertandige haken (zoals dreggen op kunstaas) plat te knijpen danwel te verwijderen, uitgezonderd de haakpunt die voor takels bij dood-aas vissen gebruikt wordt voor het bevestigen van een dode aasvis.

Het platknippen danwel verwijderen van de weerhaak draagt positief bij aan het moeiteloos onthaken van een gevangen vis en is dus een maatregel die het dierenwelzijn bevordert. Voor de toekomst wordt nagedacht over een verbod van weerhaken op ‘enkeltandige’ haken maar daar zitten vooralsnog teveel ‘haken en ogen’ aan. Wel zullen wij het platdrukken/verwijderen van de weerhaak voor alle disciplines binnen de hengelsport de komende jaren actief gaan promoten. Daarnaast zullen de reeds ingevoerde beperkingen zoals vissen met maximaal 1 hengel bij de dood-aas visserij op ál het verenigingswater gaan gelden en wordt er dus geen onderscheid meer gemaakt tussen stadswater en overig viswater waar wij het visrecht hebben.

Het bestuur beseft dat het niet wenselijk is dat er bij de diverse HSV’en een wirwar aan regeltjes ontstaat maar is van mening dat zij als vereniging haar verantwoordelijkheid op het gebied van dierenwelzijn dient te nemen en hoopt dat haar keuze voor weerhaakloze meertandige haken, naast het al geldende leefnetverbod, snel Federatief of Landelijk een breder vervolg krijgt.