HSV Almere heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan ( zie jaarplan 2021). Het bestuur is daarom voornemens om na een lange periode van ‘adviseren’ vanaf 01-01-2023 een aanpassing op de geldende lokale regelgeving behorende bij de VISpas door te voeren.

Vanaf die datum is het op verenigingswater verplicht om de weerhaken van meertandige haken (zoals dreggen op kunstaas) plat te knijpen danwel te verwijderen, uitgezonderd de haakpunt die voor takels bij dood-aas vissen gebruikt wordt voor het bevestigen van een dode aasvis.

Het platknippen danwel verwijderen van de weerhaak draagt positief bij aan het moeiteloos onthaken van een gevangen vis en is dus een maatregel die het dierenwelzijn bevordert. Op de ledenvergadering van 2022 komt er uiteraard voldoende ruimte voor onze leden om hierover mee te praten, mochten Coronabeperkingen dit niet mogelijk maken dan zal er een digitale ‘meeting’ georganiseerd worden. Maar natuurlijk zien wij iedere zienswijze van onze leden ook nu al met belangstelling via de mail (info@hsvalmere.nl) onder vermelding van je naam en lidnummer (zie VISpas) tegemoet.

Voor de toekomst wordt nagedacht over een verbod van weerhaken op ‘enkeltandige’ haken maar daar zitten vooralsnog teveel ‘haken en ogen’ aan. Wel zullen wij het platdrukken/verwijderen van de weerhaak voor alle disciplines binnen de hengelsport de komende jaren actief gaan promoten.

Het bestuur beseft dat het niet wenselijk is dat er bij de diverse HSV’en een wirwar aan regeltjes ontstaat (leefnetverboden, verplichte onthaakmat, beperking mbt aantal in te zetten hengels) maar is van mening dat zij als vereniging haar verantwoordelijkheid op het gebied van dierenwelzijn dient te nemen en hoopt dat haar keuze snel een breder vervolg krijgt.