Op de Algemene Leden Vergadering van 2013 heeft het bestuur van (destijds) HSV Ons Genoegen-Almere een leefnetverbod uitgevaardigd voor het verenigingswater. Op verzoek is er vervolgens een uitzondering gemaakt voor leden, deze konden een ontheffing bij het bestuur aanvragen. Gebleken is dat het hierbij jaarlijks slechts om 3 á 4 leden gaat. Het bestuur stelt op basis van gesprekken met sportvissers én bestuursleden van andere HSV’en vast dat het gebruik van een leefnet buiten wedstrijden om geen toegevoegde waarde heeft voor de beleving van de hengelsport als zodanig. Het veelal langdurig bewaren van vis in een soms overvol leefnet met de welbekende “vis op de kant fotoshoot achteraf” kan de conditie van de vis onnodig negatief beïnvloeden.

Het bestuur heeft daarom besloten om geen leefnet-toestemmingen meer uit te geven, vanaf 1 januari 2021 geldt een volledig leefnetverbod op verenigingswater.