Misschien lijkt het ver van uw bed, maar de georganiseerde hengelsport is volop in beweging met als doel de komende jaren in een snel veranderende maatschappij zo goed mogelijk de belangen van de sportvissers en de hengelsportverenigingen te kunnen dienen. Onderzocht is op welke wijze de hengelsport het beste landelijk en regionaal georganiseerd kan worden om toekomstbestendig, slagvaardig, daadkrachtig en efficiënter te kunnen werken. Op een hiervoor georganiseerde avond waar ons bestuur aanwezig was zijn een aantal verschillende scenario’s gepresenteerd die u eenvoudig via deze link kunt downloaden.

Omdat wij onze leden zorgvuldig willen informeren over de keuzes die gemaakt kunnen worden willen wij heel graag uw mening over de geboden scenario’s horen. Daarom inventariseren wij onder onze leden of er behoefte bestaat om een informatiebijeenkomst te organiseren om met elkaar over deze grote veranderingen in gesprek te gaan en vragen hierover te beantwoorden. Uw standpunt kunnen wij meenemen in ons advies aan Sportvisserij Nederland. Indien u interesse heeft kunt u een mailtje sturen naar info@hsvalmere.nl, bij voldoende animo organiseren wij eind augustus of begin september dan een online bijeenkomst.