Het bestuur heeft in overleg met de diverse commissies een missie en visie ontwikkeld die moet enthousiasmeren en inspireren en voor de vereniging als leidraad naar de toekomst moet gelden. De missie (de identiteit) van onze club is kort en krachtig verwoord en is opgenomen in het logo van onze vereniging.

Onze visie (ambitie en droom) hebben we uiteengezet in een drietal onderwerpen: “Waar staan we voor”, “Wat willen we bereiken” en “Wat doen we”. Onze missie en visie horen bij een actieve vereniging die betrokkenheid van alle leden hoog in het vaandel heeft en ook daadwerkelijk iets voor haar leden wil betekenen.

De kernwaarden die wij daarbij belangrijk vinden spreken voor zich maar zijn in de sportvisserij zeker niet vanzelfsprekend, zoveel is ons het afgelopen jaar wel gebleken. Op de extra ALV van 18 december a.s. zal het bestuur hier zeker nog op terugkomen. U kunt onze missie, visie en kernwaarden vinden via deze link.

Wilt u reageren? Stuur ons een mail: bestuur@hsvog.nl