Begin dit jaar hebben we samen met Sportvisserij MidWest Nederland een overleg gehad met de Provincie met als doel het creëren van toegankelijke visplaatsen in de polder, vooral ook met het oog op de enorme golf pensionado’s die er in Almere zit aan te komen. Het traject langs de Trekweg, gezien vanuit Almere voorbij de Vaartplas zou hiervoor uitstekend geschikt zijn, daar waren we het allemaal over eens.

Nou gaan de dingen nooit zo snel als je eigenlijk zou willen, hier was de Provincie welwillend maar kwamen er onverwacht andere obstakels bovendrijven. Ook die moeten natuurlijk getackeld worden en het lijkt erop dat de vertegenwoordiger van MidWest daar een goede stap in heeft gemaakt en dat we dus weer een stapje verder zijn gekomen.

Op papier is alles op grote lijnen eigenlijk wel in kannen en kruiken, het wachten is op signalen dat één en ander in werking is gezet en wij houden dat goed in de gaten. Als alles in de grote lijnen dan conform de afspraken loopt gaan we samen met Sportvisserij MidWest Nederland kijken hoe we dat gebied verder kunnen ontwikkelen zodat we daar de komende jaren ongestoord en in een voor iedereen toegankelijke omgeving een hengeltje kunnen uitgooien.

Wordt vervolgt!