Op woensdag 17 januari hebben wij samen met HSV Lelystad en Sportvisserij MidWest Nederland overleg gehad met de provincie over het maaibeleid (vooral op de oevers) t.b.v. de hengelsport. We hebben hierbij benadrukt dat het belangrijk is dat een aantal oevergedeeltes het gehele jaar door beschikbaar zijn en blijven voor de hengelsport. Niet alleen beschikbaar voor wedstrijden, voor de ruim 13.000 Flevolandse VISpashouders én voor sportvissers van buiten de polder, maar ook voor de aankomende golf pensionado’s waar we de komende jaren (zeker in Almere) mee te maken krijgen.

Vanuit HSV Lelystad is gepleit voor een gedeelte tussen Lelystad en Dronten, wij hebben gepleit voor het wedstrijdgedeelte langs de Trekweg tussen de Vaartplas en het Praamwegviaduct, een aantal zones van ongeveer 20 meter langs de Lage Vaart binnen de bebouwde kom van Almere en een deel langs de Hoge Vaart op een traject waar op dit moment in samenwerking met Staatsbosbeheer, Provincie en Sportvisserij MidWest Nederland gewerkt wordt aan het realiseren van een visplaats voor mindervaliden (i.c.m. een passantensteiger voor de pleziervaart). Hierover later meer.

Op het wedstrijdtraject Vaartplas – Praamwegviaduct zal, als alles gaat zoals afgesproken, in 2024 consequent de oever gemaaid worden zodat sportvissers hier het gehele jaar goed uit de voeten kunnen. De komende maanden zal er dan gekeken worden naar de mogelijkheid (en de verdeling van de bijbehorende kosten) om in 2025 zogeheten steltonplaten neer te leggen die een veilige en immer toegankelijke visplaats garanderen. Daarnaast zal er op ingezet worden om op dit gedeelte structureel de toenemende hoeveelheid waterplanten te maaien.

Wordt vervolgt ……..

Zoiets, maar dan liefst een maatje groter.