Weet u het nog? Begin maart is het bestuur bij de gemeenteraad van Almere op ‘visite’ geweest om te pleiten voor de opheffing van het visverbod in Tussen de Vaarten. Helaas een kansloze actie (klikkerdeklik), het pleidooi van dhr. Frits Huis van Leefbaar Almere waarin hij stelde dat de bewoners té geëmotioneerd zijn om er zelfs maar over te praten en met de nodige dramatiek deed voorkomen dat zich daar een waar slagveld heeft afgespeeld werd door de aanwezige raadsleden geslikt als zoete koek. Niet 1 vraag over de aard c.q. omvang van de overlast en/of over eventuele aangiftes die deze veldslag onderbouwen! Slechts 4 onbesproken mailtjes van 2 bewoners en een emotioneel raadslid (destijds zelf de verantwoordelijk wethouder) die de belangen van zijn achterban (in ieder geval die van de beide klagers) moest behartigen was voor de dames en heren van de gemeenteraad (uitgezonderd de PVV) al genoeg. Opzouten met jullie kindertjes, die gaan maar lekker ergens anders vissen.

Uw kindjes dan hé, niet die van de bewoners zelf. Want inmiddels is duidelijk dat de bewoners hun ‘emoties’ (en aversie) jegens sportvissers een beetje los hebben kunnen laten en dat, zoals u op onderstaande foto kunt zien, hun eigen kindertjes wél weer lekker een hengeltje mogen uitgooien in de privé vijver die dhr. Frits Huis klaarblijkelijk dus voor ze heeft gerealiseerd. Kan het krommer??

Maar goed, blijkbaar heeft hij aldaar zeer goede contacten waardoor hij destijds op de hoogte was van de emotionele gesteldheid van de (beide??) bewoners, misschien dat hij die contacten nu ook even kan aanwenden om de bewoners erop te wijzen dat het natuurlijk nooit zijn bedoeling is geweest om een privé visvijver voor de bewoners te creëren (althans, dat mogen we hopen) en dat, wanneer de eigen kindertjes daar blijkbaar weer mogen vissen, dit natuurlijk ook voor alle andere kindertjes moet gelden waarmee het visverbod verleden tijd is en Almere ook dáár weer “Leefbaar” wordt voor de lokale sportvissers, en dan vooral ook voor de lokale jeugd.

We hebben de verantwoordelijke wethouder in ieder geval hierover alvast geïnformeerd. Wordt vast nog wel vervolgt ……………

De foto is geblurd i.v.m. privacy, het beeld spreekt echter voor zich. Uiteraard hebben wij het origineel in ons bezit.