e5233a6577ff62c9cf485e291f5d1fda-635x358

Eind 2013 heeft het college van B&W een besluit genomen wat voorziet in een algeheel visverbod in de 3 watergedeeltes in “Tussen de Vaarten”. Dit besluit is echter nooit uitgevoerd maar is na vragen van Leefbaar Almere kort geleden wederom ter sprake gekomen. Het bestuur heeft hierover overleg gevoerd met de wethouder en weigerde in te stemmen met een algeheel visverbod. Samen hebben we toen ingestemd met de bekende ‘gele streep’, een prima oplossing voor alle partijen.

Helaas kwam er vervolgens een politiek spel om de hoek kijken: als je als college een ‘besluit’ neemt en dat vervolgens niet uitvoert ben je als gemeente niet geloofwaardig. Besluit is besluit. En door dat toch wel bijzondere besluit uit 2013 staat iedereen ineens met de rug tegen de muur. Een dom ‘besluit’, maar wel een geldig ‘besluit’.