Door de lange periode van hoge temperaturen bestaat het risico dat er vissterfte optreedt. Maar ook door werkzaamheden aan het water en zuurstofgebrek door algengroei kunnen vissen in de problemen komen. Sportvisserij MidWest Nederland heeft daarom een calamiteitenteam met vrijwilligers die getraind zijn in het herkennen van vissen in nood, de verschillende soorten calamiteiten en hoe te handelen als er iets aan de hand is. Het calamiteitenteam beschikt over allerlei materialen, waaronder zuurstofpompen. Het team werkt veelal samen met waterbeheerders als het waterschap of gemeenten.

Als u vissen in nood of vissterfte ziet dan kunt u dit direct melden via Sportvisserij MidWest Nederland, u vindt de telefoonnummers op deze pagina. Sla deze nummers alvast op in je mobiele telefoon en aarzel niet maar bel!!