Ook dit jaar was er weer brasemsterfte bij het Blocq van Kuffeler, gelukkig waren het er door de genomen maatregelen dit jaar aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren (exacte cijfers ontbreken). De inspanningen van de betrokken partijen hebben bovendien nieuwe inzichten opgeleverd, het gemaal vaker aanzetten om het zuurstofgehalte op peil te houden kan bijvoorbeeld ook juist averechts werken omdat je dan de vis precies de verkeerde kant op lokt.
.

Inzet spuipompen
De inzet van spuipompen geeft niet het gewenste resultaat. Het idee was om hiermee het zuurstofgehalte in de persbuis op orde te houden Dat leek even hoopvol maar het resultaat valt uiteindelijk helaas toch tegen. Het gemeten zuurstofgehalte ter hoogte van de terugslagkleppen stijgt onvoldoende en vissen raken dus alsnog in zuurstofnood. De persbuis van de Lage Vaart laat sowieso lage en wat onregelmatige zuurstofwaarden zien dan de Hoge Vaart, mogelijk door een andere waterkwaliteit en zuurstofgehalte aldaar.
.

Het meest succesvol
Zo gericht mogelijk pompen (liefst helemaal niet) in de maanden dat de brasem zich verzamelt is vooralsnog de meest succesvolle aanpassing, de komende maanden wordt er verder nagedacht over andere praktische oplossingen.
.

Zoeken naar praktische oplossingen
Er wordt nog steeds gekeken naar mogelijkheden zoals het aanpassen van de terugslagkleppen of dat het pompregime nóg handiger ingezet kan worden, waarbij de weersomstandigheden een belangrijke factor zijn (veel of weinig regen). Daarnaast is men op zoek naar methoden om vis helemaal weg te houden uit de persbuizen maar dat blijft een lastig probleem. We moeten ons bovendien wel realiseren dat deze gemalen er staan voor onze veiligheid (droge voeten) en dat daar geen enkele concessie aan gedaan kan worden.
.

Samengevat
Onze actie destijds is uiteraard niet bij alle partijen even goed ontvangen maar het was het zeker wel waard. Er wordt nu binnen de grenzen van veiligheid en budget zeer serieus aan gewerkt, wordt zeker nog vervolgt!