Afgelopen week plaatste Sportvisserij Nederland een mooi artikel (klikkerdeklik) op haar website over pijn en stress bij vissen. Kern van het verhaal is dat er soms ‘menselijke’ waarden aan een vis worden toebedeeld, een mooi woord daarvoor is “antropomorfisme” (klikkerdeklik). Natuurlijk behandelen we alle dieren met respect maar de hedendaagse maatschappij slaat momenteel op veel fronten nogal door, ten opzichte van de hengelsport is dat niet anders. Men heeft een beeld voor zich en wil van geen feiten weten. Nu maar eens kijken wanneer onze belangenbehartigers (Sportvisserij Nederland en Federaties) hierover de discussie aangaan en eventuele compromissen gaan zoeken. Samen met Gert bijvoorbeeld.

U had ons artikel hierover al eerder gelezen?