Recent heeft het bestuur van HSV Almere een bijeenkomst gehad met een delegatie van Sportvisserij MidWest Nederland over het invoeren van onze verenigingsregels op Federatief water binnen de gemeentegrenzen van Almere. Dat verzoek is positief ontvangen en het bestuur van MidWest heeft er op een bestuursvergadering mee ingestemd dat zij onze aangepaste regelgeving m.b.t. leefnetten en weerhaken op meertandige haken in Almere één op één overneemt.
.

Ingaande 01-01-2024 geldt óók voor Federatief water in Almere het volgende:

Leefnetverbod:
Op wateren waar Sportvisserij MidWest Nederland het visrecht heeft en welke binnen de gemeentegrenzen van Almere liggen geldt een algeheel leefnetverbod. Een uitzondering geldt slechts voor wedstrijden binnen Almere waarvoor Sportvisserij MidWest Nederland een schriftelijke toestemming heeft afgegeven.

Het leefnetverbod betreft de volgende Federatieve watergedeeltes:
• De Lage Vaart: gedeelte van Blocq van Kuffelen tot viaduct N702 (bij Kotterbos).
• De Hoge Vaart: gedeelte van Blocq van Kuffelen tot viaduct A27.

Verbod op weerhaken meertandige haken:
Op wateren waar Sportvisserij MidWest Nederland het visrecht heeft en welke binnen de gemeentegrenzen van Almere liggen is het niet toegestaan om gebruik te maken van meertandige haken met weerhaken, deze weerhaken dienen (indien aanwezig) plat geknepen danwel verwijderd te worden. Uitzondering hierop betreft het vissen met een doodaas takel, deze meertandige haken mogen voorzien zijn van 1 haakpunt mét weerhaak om de dode aasvis te bevestigen.

Het verbod op weerhaken van meertandige haken betreft de volgende Federatieve watergedeeltes:
• De Lage Vaart: gedeelte van Blocq van Kuffelen tot viaduct N702 (bij Kotterbos).
• De Hoge Vaart: gedeelte van Blocq van Kuffelen tot viaduct A27.

.

De handhaving
Op dit leefnet én weerhaakverbod zal gehandhaafd worden door de BOA’s van Sportvisserij MidWest Nederland. Daarbij verleent Sportvisserij MidWest Nederland ook toestemming aan de verenigingscontroleurs om de geldende regelgeving te handhaven op de wateren binnen de gemeentegrens van Almere waar zij het visrecht heeft.