Waterschap Zuiderzeeland heeft tussen 24 en 30 oktober onderzoek gedaan naar het gehalte aan kwik en PFAS in blankvoorn in zes KRW waterlichamen in Flevoland. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Kooistra Visserij en het ging in Almere om de volgende KRW waterlichamen:
– De Noorderplassen
– Het Weerwater

Kwik en PFOS (één van de PFAS) zijn prioritaire stoffen waarvoor de waterbeheerder moet rapporteren of we wel of niet aan de Europese normen voldoen. Kwik kent een hele strenge norm, die in water niet goed meetbaar is. Meten in vis (blankvoorn in dit geval) is noodzakelijk om de waardes wél goed te kunnen meten en als ze dan toch al vis vangen is het ook wel zo handig om deze dan ook meteen op PFAS onderzoeken. Dit onderzoek kan namelijk in hetzelfde ‘monster’, er wordt geen extra vis voor gevangen.

Het onderzoek bestond uit het met elektrovissen vangen van circa 10 blankvoorns van 10-15 cm lengte op enkele plaatsen verdeeld over elk waterlichaam. In totaal worden maximaal 50 van deze kleinere blankvoorns per KRW waterlichaam meegenomen. Het onderzoek valt onder de wet op de dierproeven en wordt daarom uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Dit onderzoek is noodzakelijk en er is geen geschikte alternatieve methode om deze informatie in te winnen.