De geplande baggerwerkzaamheden in Almere starten op 2 januari 2017 en zijn vóór 1 maart gereed. Om deze planning te halen gaan er drie ploegen tegelijk aan het werk. De aannemer zal als eerste de Rameaugracht van oost naar west, de Alkmaargracht en de wateren in het Beatrixpark baggeren. Daarna volgen de grachten in de Muziekwijk. Deze bagger zal worden afgevoerd baar de Vaartplas.

Beschoeiing.
De beschoeiingswerkzaamheden starten ook op 2 januari 2017 en zijn begin april gereed. Ook hier gaan drie ploegen tegelijk aan het werk. Het vervangen van beschoeiing start in de Koning Willem Alexanderwetering en eindigt in het Beatrixpark. Tegelijkertijd start de aannemer in de Olstgracht en gaat daarna verder via de Alkmaargracht naar de Gorinchemgracht. Het beschoeiingswerk in de Rameaugracht (van oost naar west) begint half februari en loopt door tot half april. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. De aan- en afvoer van materiaal gaat wel door de wijken waarbij men uiteraard de overlast zoveel mogelijk zal beperken.

Via deze link is één en ander ook terug te vinden.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de gehele gracht vrij te maken. Vaartuigen en objecten moeten daarom verplaatst worden. Heeft u een vaartuig of object in één van de betrokken watergangen liggen, wilt u deze dan vóór aanvang werkzaamheden verwijderen?

Voor het downloaden van overzichtskaarten klikt u op de betreffende link: