Recent hebben we een bijeenkomst met de gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland gehad waarin onder andere het maaibeheer in de watergangen ter sprake kwam, dit bericht betreft dan ook uitsluitend de waterplanten. Gemeente en Waterschap zijn voornemens om op enkele locaties in Almere de waterplanten niet meer te maaien waarmee budget overblijft om andere locaties in Almere vaker te maaien. Op het onderliggende kaartje ziet u op welke locaties het maaien ín het water niet meer of minder uitgevoerd zal worden (zie de bolletjes).

Waarom?
Door waterplanten te sparen werken gemeente en Waterschap aan een gezonde waterkwaliteit en balans in nutriëntengehalten. Het voorstel omvat ongeveer 7 km watergang die niet gemaaid wordt, maaiwerkzaamheden op de kant blijven overigens wél gewoon plaatsvinden.
.

Wat betekend dit?
Als er ergens minder gemaaid wordt dan blijft er meer budget over om op andere locaties wat extra’s te doen en kan men op locaties waar méér en vaker gemaaid wordt een andere maaimethode hanteren die weliswaar kostbarder is maar een minder grote impact heeft op de ecologie. Zoals een maaiverzamelboot met schoepenaandrijving, deze methode is duurder dan een traditionele maaiboot maar heeft grotere voordelen voor vis en waterkwaliteit. Het nadeel hiervan is overigens wel dat de planten eigenlijk kortgeknipt worden en daardoor weer sneller terugkeren. Een eventuele snellere terugkomst wordt overigens wel weer gecompenseerd door vaker ecologisch te maaien. Daarnaast zorgt de betere maaisel-verwijdering voor minder hengeloverlast. Betere maaisel-verwijdering is ook betere meststoffen verwijdering en hierdoor minder kans op woekersoorten en woekering. Deze methode is op het Weerwater veelvuldig toegepast om de vaarroutes open te houden.
.

Verzoek aan onze leden
We gaan dit op de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 5 april bespreken, wilt u eens naar de kaart kijken en aangeven of uw belang bij bevisbaar water niet geschaad wordt door minder te maaien? Het betreft dan de watergedeeltes met de zwarte bollenpuntjes op de kaart. Mochten er locaties aangetekend zijn die u bezwaarlijk vind, kom dan met een voorstel (bij voorkeur op de ALV) om op een andere locatie waterplanten te sparen (niet zijnde vaarroutes) zodat wij dat aan de gemeente en Waterschap kunnen voorleggen. Het minimum van 7 km watergang welke niet gemaaid wordt blijft in stand, de locaties bepalen we zoveel mogelijk samen.
.