De bevisbaarheid van de Almeerse stadswateren, zeker voor de jeugd en de senioren, is en blijft een aandachtspunt van de vereniging waar wij maar moeilijk een vinger achter kunnen krijgen. 2 zaken voeren hierbij iedere keer weer de boventoon:

  • wij hebben in Almere enorm veel (stads)water en dus tientallen kilometers oever die qua oeverbegroeiing allemaal veel onderhoud vergen wat natuurlijk enorm veel geld kost;
  • waterbeheerders worstelen met het gebrek aan adequate mogelijkheden om de waterplantenproblematiek aan te pakken, zeker in relatie met de vanuit de overheid opgelegde Kader Richtlijn Water (KRW) doelstellingen die het water steeds helderder maken.

Dat laatste hebben we aan den lijve ondervonden bij het afvissen van de Leeghwaterplas op 21 januari j.l.: een zichtdiepte van maar liefst 3 meter. Dat is dus op enorm veel plekken tot op de bodem, met als direct gevolg dat de waterplanten weer welig gaan tieren zodra de zon aan kracht gaat winnen. Wij hebben besloten om in deze 2 problemen een duidelijke scheiding te maken en ons in beginsel op de oeverbegroeiing van stadswater te richten, daar zou toch wel wat winst te behalen moeten zijn. We hebben een afspraak gemaakt met gemeenteambtenaren die daarvoor verantwoordelijk zijn en zijn op 24 januari bij ze langsgegaan.

Als snel kwam het gesprek op het aanwezige ‘rietplan’ van de gemeente wat wij ook in ons bezit hebben en wat duidelijk maakt dat het onderhoud van de oevers een enorme klus is. Niet alleen i.v.m. de tientallen kilometers oever, maar ook door de vele regeltjes en afspraken die allemaal in dit plan zijn verwerkt. Ieder stukje oever binnen Almere is hiervoor in kaart gebracht, ieder stukje oever is in het plan opgenomen. In grote lijnen zijn er voor de oever-vegetatie 4 manieren waarop deze bijgehouden worden. Er zijn:

1) oevers die het hele jaar door kort worden gehouden;
2) oevers waarvan gedeeltes ‘om en om’ 1x per jaar gemaaid worden;
3) oevers die 2x per jaar gemaaid worden;
4) oevers die niet gemaaid worden.

Wat in relatie tot deze manier van maaien wel belangrijk is, is dat er nu normaal gesproken al in januari gemaaid werd. Met een aantal vrijwilligers hebben wij het verloop van de begroeiing in kaart gebracht waaruit bleek dat er na het maaien op categorie 2 oevers slechts 4 maanden gevist kon worden (tot mei dus) waarna het weer helemaal dicht zit. Het afgelopen jaar is de gemeente echter gestart met een proef om al in september te maaien. De ‘soppigheid’ van de ondergrond speelt hierbij een rol, als het te nat is wordt de oever natuurlijk door het zware materieel geruïneerd. Voordeel is dat de oever voor de hengelsport langer ‘open’ blijft en dat betekent al een stukje winst.

De grootste kansen liggen voor ons echter bij de oevers uit de 3e categorie. Wij zouden natuurlijk samen met onze leden eens kunnen kijken of er, binnen de grenzen van het normale, oevers uit categorie 1 en 2 zijn die jaarlijks een extra maaibeurt kunnen krijgen en in categorie 3 zouden kunnen komen. De huidige gedeeltes uit categorie 3 zijn op het rietplan te herkennen aan de rode kleur, hieronder zie je een voorbeeld:

We zullen dus moeten kijken voor welke gedeeltes het wenselijk is om het blauwe, groene of paarse streepje te vervangen voor een rode en dan vervolgens in overleg met de gemeente om te kijken of dat mogelijk is. Nou gaan wij dat niet zelf inventariseren omdat wij echt niet van ieder stukje oever weten hoe belangrijk het is om daar als sportvisser bij te kunnen, wij hebben een ander idee.

Via de eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij de leden informeren over deze inventarisatie waarna een ieder op de komende Algemene Leden Vergadering in mei (die we sowieso in een wat informeler jasje willen steken) input kan geven over het water in zijn of haar omgeving waarvan hij of zij meent dat het maaibeleid anders zou moeten. We zullen een gedrukte versie van het rietplan, die wij binnenkort ontvangen via de gemeente, als ‘handvat’ op tafel leggen.

Even voor de duidelijkheid: wij inventariseren die verzoeken en spelen die door, of ze gehonoreerd worden is dan altijd weer afwachten maar we moeten als visrechthebbende ergens beginnen toch?