Donderdag 23 november hebben wij met de hulp van het calamiteiten team van Sportvisserij MidWest Nederland 10-duizenden vissen gered van de verstikkingsdood. Wat was er aan de hand? Ieder najaar verzamelen vissen zich in scholen en gaan op zoek naar een overwinteringlocatie. Dit gebeurt ook in de Lage Vaart waarbij een grote hoeveelheid vis de Fluittocht in Almere-Buiten in trekt. Eind oktober bleek dat daar al veel vis aanwezig was.

Een (groot) gedeelte was onder de brug van het Meridiaanpad door de zij-arm richting Robijnplantsoen ingezwommen. Van andere jaren weten we dat deze vis veelal later in november weer verdwijnt om zijn weg te vervolgen naar hun definitieve bestemming, doorgaans de haven bij de Evenaar in Buiten. Dit jaar dus niet. Vermoedelijk door de vele regen in oktober/november is de vis niet terug de Fluittocht in gezwommen maar juist massaal tegen de afwateringsstroom (lokstroom) van de zij-arm in tot de stuw aan het eind waarna ze vast kwamen te zitten in de afwateringsbak van de vijver aan het Robijnplantsoen.

Afgelopen week bleek de waterkwaliteit (zuurstofgebrek) in de modderige afwateringsbak zo slecht dat er gevreesd moest worden voor massale sterfte. Onnoemelijk veel vis (met name baars) was aan het luchthappen aan het wateroppervlak. Woensdagmiddag zijn vrijwilligers begonnen om met schepnetten vis te verwijderen en over te zetten naar beter water, maar al snel bleek dat dit met een schepnet onbegonnen werk was en dat er opgeschaald moest worden.

Daarom is direct contact gelegd met het waterschap Zuiderzeeland en het calamiteitenteam van de Hengelsportfederatie. Het Waterschap was snel terplekke en kon middels metingen bevestigen dat het zuurstofgehalte gevaarlijk laag was. Iets na het middaguur was de Vissenambulance van de Federatie MidWest ter plaatste die als enige organisatie in de regio over de juiste apparatuur en bevoegdheden beschikt om dit soort hulpacties te kunnen uitvoeren.

De hele middag is door het calamiteitenteam en de vrijwilligers van HSV Almere hard gewerkt om het grootste gedeelte van de vis over te zetten naar zuurstofrijker water. De hoeveelheid vis in de afwateringsbak bleek ongekend groot te zijn, de schatting is dat er ruim 3000 kilo vis (voornamelijk blankvoorn en rietvoorn) is afgevangen. Daar het voornamelijk jonge vis was van 1 á 2 jaar oud ging het dus om grote aantallen.

De situatie op vrijdagochtend is dat er nog steeds veel vis lijkt te zitten maar dat de waterkwaliteit (zuurstofgehalte en helderheid) aanzienlijk verbeterd is. Mede door de regen stroomt er veel water door de bak waardoor het zuurstofgehalte toegenomen is, naar lucht happende vis is niet meer aangetroffen. De komende dagen zal de HSV de situatie ter plaatse in de gaten houden en indien nodig zal er een vervolg reddingsactie plaatsvinden.

Zo blijkt maar weer dat zorgdragen voor het welzijn van vissen niet achter een bureau geregeld kan worden. Een goede kennis van visgedrag en de lokale situatie in combinatie met oplettende hengelsporters aan de waterkant zijn (en blijven) van onmetelijke waarde.