003

Enige tijd geleden (15 december 2015) werden we geïnformeerd over activiteiten van een beroepsvisser in de havenkom van Almere Haven. Op toegestuurde foto’s is goed te zien dat gevangen vis (vooral brasem) vanuit een grote ‘bun’ overgeladen wordt in vrachtauto’s van vishandelaren, welke bedrijven dit zijn is bij ons bekend. Bovendien kwam er ook een melding van dergelijke activiteiten in de avonduren waarbij een buitenlandse vrachtwagen betrokken zou zijn. Dat alles verbaasd niet alleen ons, ook onze leden vroegen zich af wat hier allemaal gebeurt.

Wij als vereniging hebben helemaal geen kennis van deze activiteiten, reden temeer om ons daar eens in te verdiepen. Omdat wij graag willen weten wat hier nu precies allemaal gebeurt hebben wij de hulp van omwonenden ingeschakeld middels deze brief. We willen graag inzicht krijgen in datgene wat zich daar allemaal afspeelt en onze info naast de info leggen die Sportvisserij MidWest Nederland van de beroepsvisser ontvangt.

We zijn nu dus druk bezig om informatie vergaren, weet u nog iets te melden wat voor ons interessant is horen we dat graag via bcwa@hsvog.nl. In de tussentijd roepen we al onze leden (en anderen) op om, wanneer ze getuige zijn van deze activiteiten, dit zoveel mogelijk te fotograferen en met relevante gegevens zoals datum en tijd naar ons toe te sturen zodat we hierover een mooi en volledig dossier kunnen aanmaken. Wij willen overigens niet suggereren dat hier illegale praktijken plaatsvinden, we willen alleen wel graag weten of hier volgens de regels gewerkt wordt. Overigens is dit wegvangen van brasems wel de grootste boosdoener als we praten over het dichtgroeien van de randmeren. Het water wordt hierdoor steeds helderder waardoor het zonlicht verder doordringt en de waterplantenmassa enorm toeneemt.

Van Sportvisserij MidWest Nederland ontvingen we de volgende reactie:

De beroepsvissers op de Zuidelijke en Veluwe Randmeren hebben een verplichte vangstregistratie tijdens de fuiken -en zegenvisserij van de gevangen schubvis op de randmeren, ze melden per sms/WhatsApp bericht:

• wanneer ze gaan vissen;
• waar ze gaan vissen;
• melden op plaats van vangst;
• melden inschatting in kilo’s van de vangst per vissoort;
• melden waar ze gaan lossen (aanlandingsplaats).

Vervolgens wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd tijdens het vissen of tijdens het lossen of het opgegeven aantal kg per sms wel klopt. Ook wordt er gecontroleerd op soorten en maatvoering en of geen illegale vis wordt aangeland. Op 3 december heeft de ******** inderdaad gevist en gelost. Dhr. ******* vist met de zegen op brasem, kolblei, en blankvoorn groter dan 15 cm in het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw. Op de Zuidelijke Randmeren vissen de ******* en de ********. De ******** heeft zijn quotum voor dit zegenseizoen al vol gevist. Ze vissen echter ook op het IJsselmeer en dan lossen ze ook in Almere. Ze mogen geen karper aanlanden en dat staat in de zegenvergunning. Soms kan het gebeuren dat er bijvangst van karper is. Die is slecht uit te sorteren omdat de karper onder de brasem duikt en het niet wenselijk is met een schepnet de brasem overstuur te maken. Daarom wordt karper meestal in de haven eruit gesorteerd en los gelaten.

Het lijkt erop dat het dus wel degelijk goed geregeld is al blijft controle wel lastig natuurlijk. Mede daarom vragen wij uw medewerking: constateert u dat er door een beroepsvisser vis aangeland wordt, stuur dan een mailtje (liefst met foto’s) naar bcwa@hsvog.nl, meldingen kunnen dan naast elkaar worden gelegd wat controle makkelijk maakt.

001

002

005

004

005