Oktober 2021: update met filmpje.
Met enige regelmaat ontvangen wij berichten van leden die hun afschuw uitspreken over de aanwezigheid van de vele aalscholvers in de Almeerse sierwateren. Een aanzienlijke aanslag op het visbestand en aangezien de aalscholver een beschermde diersoort is kunnen wij daar weinig aan veranderen. Daarnaast is het veel interessanter om eens te kijken waar dit ‘probleem’ nou eigenlijk vandaan komt. Eigenlijk is het antwoord zoals zo vaak heel simpel: ieder dier moet eten, óók de aalscholver. De kolonies liggen voornamelijk op het Markermeer en daar ‘harken’ ze normaliter hun maaltijd bij elkaar. Nou is het geen geheim meer dat door overbevissing de visstand op het Markermeer enorm is afgenomen en dat het dus volstrekt logisch is dat deze vogels hun maaltijd elders gaan zoeken. Dat brengt ze over de dijk (helaas óók over de onze), met alle gevolgen van dien.

De bron van de problemen ligt dan ook bij de beroepsvisserij, zolang die geen halt wordt toegeroepen zal het probleem alleen maar verergeren, net zolang tot hier ook niets meer te halen valt. Daarna zal de natuur zijn werk doen: de aalscholverpolulatie verhongert en wordt geminimaliseerd, de visstand zich zal vervolgens herstellen (mits de beroepsvisserij dit ’toelaat’) waarna ook de aalscholverpolulatie weer zal toenemen.

 

Op het Gooimeer worden de gevolgen van overbevissing ook steeds tastbaarder. Vis die in het najaar via de sluizen de polder uittrekt richting de paaigronden wordt massaal weggevangen en zien we dus nooit meer terug, hoe snel dat kan gaan hebben we in 2018 gezien: 50 ton (50.000 kilo) brasem weggevangen. Er zijn meerdere redenen voor de teruglopende visstand maar laten we de directe gevolgen van de beroepsvisserij vooral niet uitvlakken. Dat het verdwijnen van de brasem bovendien ook direct doorwerkt op het helderder worden van het water en de daarmee gepaard gaande toename van waterplanten is voor velen inmiddels ook geen verrassing meer.

Update oktober 2021:
Momenteel loopt er op de Zuidelijke Randmeren een project waarmee uiteindelijk een verantwoord quotum voor de beroepsvisserij moet worden vastgesteld, een prima eerste stap. Helaas geldt dit project niet voor het Markermeer wat een open verbinding heeft met de Zuidelijke Randmeren en waar onderstaand filmpje gemaakt is: