*** Update 23-02-2018 ***
Sportvisserij MidWest Nederland en de beroepsvissers maken ieder jaar afspraken over het quotum aan brasem, kolblei en blankvoorn dat men per visserijkundige eenheid met de zegen mag vangen. Zoals afgesproken houdt Sportvisserij MidWest Nederland ons middels updates op de hoogte over de hoeveelheid witvis die middels de zegenvisserij aan de Randmeren onttrokken wordt.

Totaaloverzicht vangsten seizoen 2016-2017
Hieronder het quotum én het uiteindelijke vangstresultaat 2016-2017, er is uitsluitend brasem gevangen.

 

Totaaloverzicht vangsten seizoen 2017-2018 (t/m 10 januari)
In onderstaande tabel de quota voor de Randmeren inclusief het vangstoverzicht tot 10 januari, te zien is dat er vooral op de Zuidelijke Randmeren stevig doorgeharkt wordt. Met nog een ruime maand te gaan (het huidige zegenseizoen loopt tot 28 februari 2018) zit men al op 25.000 kilo brasem, nu al ruim 7000 kilo meer dan vorig seizoen over de gehele periode.

Totaaloverzicht vangsten seizoen 2017-2018 (t/m 22 februari)
Zoals afgesproken een nieuwe update van Sportvisserij MidWest Nederland over de zegenvisserij op de randmeren. In onderstaande tabel is goed te zien dat de brasem het enorm moet ontgelden, de afgelopen week is er maar liefst 16.000 kilo (16 ton) brasem van het Gooimeer afgevangen. De quota is bijna bereikt, daar waar men vorig jaar genoegen nam met bijna 18 ton zit men nu al op een slordige 45 ton. Het blijft natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod, blijkbaar is de vraag bij ‘collega’ HSV’en (vooral in  het zuiden van het land en in België) erg hoog. Hoogste tijd voor Sportvisserij Nederland om dit een halt toe te roepen. Geen brasem meer naar sterfputjes en de quota moet omlaag, dergelijke hoeveelheden zijn wat ons betreft niet meer aan de sportvissers te verkopen. Bij wijze van spreken dan!

 

De belangrijkste afspraken tussen sport en beroep voor de zegenvisserij 2017-2018 op een rij

  • Voor alle gevangen brasem, kolblei of blankvoorn geldt een minimummaat van 15 cm.
  • Het sorteren van de vangst direct na iedere zegentrek. Alle andere vis moet ter plaatse worden teruggezet.
  • Uitsluitend verkoop als levende pootvis.
  • Langdurige ijsbedekking? Mogelijke verlenging van de zegenvergunning tot max. 16 april. Een en ander na overleg tussen de woordvoerders van sport en beroep.
  • Voor het Gooimeer, Eemmeer, Nijkernauw zijn maximaal 21 visserijdagen toegestaan. Op de overige meren mag alle dagen gevist worden. Quotum vol is stoppen.
  • De zegenvergunning voor het Gooimeer, Eemmeer en Nijkernauw is geldig tot en met 28 februari 2018. De vergunningen voor de andere meren zijn geldig tot en met 15 maart 2018.

 

Waarom staat de sportvisserij toe dat beroepsvissers hier met de zegen vissen?
Dat doen wij niet vrijwillig. Daar zijn wij toe verplicht door de Nederlandse Staat. Sportvisserij MidWest Nederland is als huurder van het schubvis-visrecht, door de Staat verplicht om een schriftelijke toestemming voor het vissen met de zegen op de Randmeren aan de beroepsvisserij te verstrekken.

Hoe zat het ook al weer met die zegenvisserij door beroepsvissers in de Randmeren?
Vanaf 1 november tot halverwege maart (Veluwerandmeren) of 1 maart (Zuidelijke Randmeren) mogen de beroepsvissers weer met de zegen op brasem, kolblei en blankvoorn vissen. Zij doen dit volgens jaarlijks vastgestelde regels in de zegenvergunning en jaarlijks vastgestelde vangstquota. Alle vis die de beroepsvissers vangen wordt als ‘levende pootvis’ verkocht aan handelaren, die op hun beurt de vis weer verkopen aan hengelsportverenigingen in België en Nederland. Een hardnekkige vicieuze cirkel binnen de hengelsport, die feitelijk de zegenvisserij in stand blijft houden. Sportvisserij Nederland en alle federaties informeren de Nederlandse hengelsportverenigingen al langer over een zinvol alternatief: het aankopen van kweekvis zoals bijvoorbeeld spiegelkarper ipv pootvis. Momenteel is daar zelfs 2 euro subsidie per kilo op te verkrijgen van Sportvisserij Nederland en daarnaast is er ook de subsidie van Sportvisserij MidWest Nederland: Regeling financiële bijdrage ter verbetering Sportvisserijmogelijkheden.

Hoe is de controle geregeld?
De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij MidWest Nederland controleren alle afspraken in de door ons -verplicht door de Staat- uitgegeven zegenvergunning. De controle door de overheid zelf is -naar ons weten- beperkt tot het IJsselmeer, maar hierover gaan wij in 2017 in overleg. De controle voor, tijdens en na de zegenvisserij is streng gereguleerd.

  • Voorafgaand aan iedere visdag geeft de betreffende visser per app door aan de BOA op welk meer men gaat zegenen.
  • ALS men daadwerkelijk gaat zegenen volgt een volgende app.
  • Tot slot ontvangt de BOA van de beroepsvisser ook voor de aanlanding van de vangst een inschatting van de hoeveelheid vis in kilo’s en per vissoort. De BOA controleert regelmatig bij de aanlandingen.

Vooralsnog blijkt deze manier van melden goede mogelijkheden te bieden voor uiteenlopende controles op verschillende momenten.

 

Tot slot
Gezien de vangst van vorig jaar vraagt u zich wellicht af of het quotum niet te hoog is. We hebben echter onderhandeld om het quotum omlaag te brengen op de zuidelijke randmeren, dit is echter niet gelukt. Volgend jaar willen we met nieuwe gegevens over de visstand opnieuw de onderhandelingen ingaan. Het restant quotum voor het zegenseizoen 2017-2018 geeft nog voldoende ruimte aan de beroepsvissers om te zegenen. Kijkt u dus niet vreemd op als u de komende wintermaanden een beroepsvisser de netten ziet uitvaren op de Randmeren.

Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben schroom dan niet om naar kantoor te bellen of een email naar info@smwn.nl te sturen.